RJc007 Klauzurní práce 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blokově. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověření schopností studentů vyjadřovat své myšlenky v písemné formě. Ve stanovený den napíší studenti klauzurní práci (úvaha v ruském jazyce min. na 4 stránky A4) na jedno ze tří zadaných témat. Práce je hodnocena po jazykové (gramatické a pravopisné chyby, chyby v interpunkci, stylistické neobratnosti) a po obsahové stránce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
vyjadřovat své myšlenky v ruštině na úrovni C1;
napsat esej vztahující se k problematice učitelství, výchovy, současného kulturního života, zdravého způsobu života apod.;
rozvíjet dovednosti písemného projevu.
Osnova
  • Studenti ve stanovený den napíší klauzurní práci na jedno ze tří předložených témat. Studenti mohou používat slovníky. Práce (min. 4 strany A4) se píše 3 hodiny.
Literatura
    doporučená literatura
  • Velký česko-ruský slovník. Praha : Leda, 2005. ISBN 80-7335-048-3.
  • Rusko-český slovník. Praha : Leda, 2002. ISBN 80-85927-99-3.
Výukové metody
Doporučuje se průběžná příprava úvah na zadaná témata, samostatná práce s literaturou, slovníky a odbornými texty.
Metody hodnocení
Napsání úvahy na zadané téma.
Esej je hodnocená po jazykové (gramatické, pravopisné chyby, chyby v interpunkci, stylistické neobratnosti) a po obsahové stránce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.