RJc028 Praktická gramatika ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí o syntaktickém systému ruštiny s přihlédnutím na shody a rozdíly mezi ruštinou a češtinou a aplikování těchto vědomostí v praktickém jazyce; poskytnutí poznatků o složitých případech použití interpunkčních znamének. Důraz je také kladen na překlad probíraných syntaktických jevů z ruštiny do češtiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
vysvětlit odlišnosti ve stavbě ruské a české věty;
interpretovat syntaktické jevy ruštiny;
prakticky aplikovat nabyté znalosti;
správně používat interpunkční znaménka;
použít získané informace k zdokonalení se písemného projevu v ruštině.
Osnova
 • Slovosled v ruštině. Porovnání s češtinou.
 • Zásady ruské interpunkce. Základní pravidla použití interpunkčních znamenék.
 • Interpunkce ve větách s volně připojenými přívlastky a přístavky.
 • Použítí spojek v podřadném souvětí (esli/li, čto/čtoby).
 • Interpunkce při citaci v ruštině. Pravidla použití interpunkčních znamenék.
 • Kombinace interpunkčních znamének ve větě.
Literatura
  doporučená literatura
 • Panjuševa, Je., Šalimova G. Sovremennyj russkij jazyk. Praktikum po sintaksisu. Drofa, Moskva: 2007. 223 s. ISBN 5-7107-6561-9.
 • Gribanskaja, Je. Sintaksis i punktuacija. Kontrolnyje i proveročnyje raboty po russkomu jazyku.Moskva: Vysšaja škola, 2007. 256 s. ISBN 5-377-00102-(978-5-377-00102-7)
 • ROZENTAL, D. E., I. B. GOLUB a M. A. TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: AJRIS PRESS, 2010. ISBN 978-5-8112-4098-2. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GOLUB, Irina Borisovna a Ditmar El'jaševič ROZENTAL'. Sbornik upraženij po russkoj orfografii i punktuacii. Moskva: Russkij jazyk, 1994. 192 s. ISBN 5200020778. info
Výukové metody
Teoretická příprava, plnění zadaných úkolů, čtení textů v ruštině.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. plnění domácích úkolů;
2. odevzdání vypracovaných úkolů během semestru;
3. úspěšné zvládnutí písemného testu (75%).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.