RV2BP_1URV Propedeutika výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Martínková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2BP_1URV/01: St 13:00–13:45 učebna 20, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student absolvováním kurzu získá přehled o realizaci výchovy ke zdraví na základních školách; chápe různá pojetí vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví, zná základní vzdělávací dokumenty; je schopen interpretovat základní východiska podpory zdraví ve školním prostředí.
Osnova
 • 1. Pojetí předmětu rodinná výchova v minulosti a současnosti. 2. Standardy základního vzdělávání, vzdělávací programy, RVPZV. 3. Predikce oborů Rodinná výchova a Výchova ke zdraví. 4. Analýza výchovně vzdělávacích cílů rodinné výchovy, výchovy ke zdraví. 5. Výchovně vzdělávací proces, organizační zabezpečení výuky rodinné výchovy a výchovy ke zdraví na ZŠ. 6. Program Zdraví 21. 7. Programy podpory zdraví ve škole. 8. Program podpory zdraví jako součást školního vzdělávacího programu. 9. Hospitace na ZŠ – zaměření na rodinnou výchovu, výchovu ke zdraví, podporu zdraví. 10. Rozbor a reflexe hospitace na ZŠ. 11. Hospitace ve výchovně vzděl. centrech - zaměření na rodinnou výchovu, výchovu ke zdraví, podporu zdraví. 12. Rozbor a reflexe hospitace ve výchovně vzdělávacím centru. 13. Evaluace rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a podpory zdraví ve výchovně vzdělávacích institucích jako východisko k obsahu studia. 14. Vlastní kvalitativní výzkum studenta provedený na vybrané základní škole. 15. Prezentace výsledků výzkumu posluchačů.
Literatura
 • HAVELKOVÁ, Marie a JItka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví - II. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 100 s. ISBN 80-210-4215-X. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví na základních školách. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 116 - 124, 9 s. ISBN 80-210-3918-3. info
 • SVOBODOVÁ, Jarmila a Nina HRTOŇOVÁ. Výchova ke zdraví ve škole. 2005. URL info
 • MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví : pracovní sešit pro 6.-9. ročník základní školy. První vydání. Praha: Fortuna, 2004. 64 stran. ISBN 8071689149. info
 • WASSERBAUER, Stanislav. Výchova ke zdraví : pro vyšší zdravotnické školy a střední školy. 2. uprav. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2000. 47 s. ISBN 8070711450. info
 • Standard základního vzdělávání : včetně Pokynu MŠMT ČR k využití Standardu základního vzdělávání, Doplňku ke Standardu základního vzdělávání. Praha: Fortuna, 1999. 55 s. ISBN 8071686026. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Výchova ke zdraví (kurz) : učební osnovy pro 4. a 5. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 10 s. info
Výukové metody
výklad, diskuse, průběžná samostatná práce na malé výzkumné sondě, prezentace výsledků
Metody hodnocení
Ústní prezentace závěrů výzkumného šetření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.