RV2MP_1APV Aktuální problémy výživy člověka

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
doc. Stojan Kostanjevec (přednášející)
Stojan Kostanjevec, Ph.D. (přednášející), PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 11. 10. 8:00–17:50 učebna 27, Pá 1. 11. 8:00–17:50 učebna 27
Předpoklady
Komunikace v angličtině
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 4/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat základní složky výživy a jejich vliv na zdraví jedince - aplikovat informace o výživě ve vlastní životosprávě - diskutovat o faktorech ovlivňujících výživu různých skupin obyvatelstva
Osnova
 • Základní znalosti o výživě člověka; vztah ke zdraví a zdravotním problémům
 • Analýza výživy a plánování – pro jednotlivé osoby i skupiny
 • Výživové zvyklosti různých skupin lidí
 • Výživové zvyklosti ve Slovinsku a srovnání s jinými zeměmi
Literatura
  doporučená literatura
 • KOSTANJEVEC, Stojan. An evaluation of the nutritional status of secondary school students in the Gorenjsko region based on the body mass index. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.). Nutrition and health from the aspect of nutritional habits: proceedings, Ljubljana,
 • KOSTANJEVEC, Stojan, ZUPAN, Živa, KOCH, Verena. Nutrition science for retired rural population in Slovenia. V: MAZURE, Gunita (ur.). Resources and education, (Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development"
 • KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Tech
 • SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679. info
 • FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. A comparison between the lifestyles of men and women - parents of school age children. Central European Journal of Public Health, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 2, s. 94-100. ISSN 1210-7778. info
Výukové metody
přednášky; praktická cvičení, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RV2MP_1APV