SC4BK_DVPX Drama in education practice

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/1.2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (lecturer)
Bc. Mgr. Pavla Kremserová (seminar tutor)
Mgr. Michaela Zapletalová (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SC4BK_DVPX/01: Sat 2. 3. 15:00–19:50 učebna 19, Sat 27. 4. 15:00–19:50 učebna 19, L. Polánková, M. Zapletalová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course will enable students to;
understand drama in terms of art, education and psychology;
explain the concept of drama education;
make use of drama games, exercises and methods in their teaching;
produce a drama lesson based on a given topic and aims;
interpret academic sources concerned with drama;
Syllabus
 • History of drama education and its position in the contemporary system of primary education in the Czech Republic.
 • Values and goals of creative drama.
 • Educational, psychological and artistic bases of creative drama.
 • Introductory games and exercises. Introduction and relaxation games, warm-ups. Concentration games. Games developing verbal and non-verbal communication. Games developing sensory perception. Spatial awareness games. Imagination developing games. Games developing relationships and group sensitivity.
 • Methods and techniques of drama education.
 • Structured drama game.
 • Drama lesson planning.
Literature
  required literature
 • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
 • MORGANOVÁ, Norah and Julia SAXTONOVÁ. Vyučování dramatu :hlava plná nápadů. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
  recommended literature
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK and Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Drama education in contemporary school's curriculum). Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 pp. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004. 214 s. ISBN 8085429934. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. : i. ISBN 80-7068-103-9. info
 • KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 222 s. ISBN 8071847569. info
 • WAY, Brian. Výchova dramatickou improvizací. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 218 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. 2. vyd. Praha: SKKS, 1990. 141 s. ISBN 80-85095-05-X. info
Teaching methods
lecture, discussion, observation, practicum, role-play method, homework
Assessment methods
credit, 80% attendance, final project
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
Information on the extent and intensity of the course: 14 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/SC4BK_DVPX