SC4BK_KZTP Kurz výběrový (turistika a pobyt v přírodě)

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
3 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Kurz je volitelnou součástí výuky ve 3. semestru bakalářského kombinovaného studia oboru Sociální pedagogika. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na sebeprožitkové a sebepoznávací aktivity, volnočasové aktivity v přírodě, formy práce ve volném čase (se skupinou, jednotlivcem) apod.
Osnova
 • Studenti aktivním zapojením procházejí volnočasovými aktivitami zaměřenými na sebepoznání, sebepojetí, poznání nových stránek své osobnosti, organizaci volnočasových aktivit v přírodě apod.
Literatura
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
Metody hodnocení
Typ výuky: kurs (3denní terénní výuka). Ukončení: zápočet. Požadavky k zápočtu: aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.