SC4BK_NABS Religions of the world

Faculty of Education
Spring 2009
Extent and Intensity
0/0/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Hlavinková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SC4BK_ZDV Basics of dramatic education , SC4BK_MDV Methodology of dram. education , SC4BK_TOPV Development of personality , SC4BK_ZKS Mastering the conflict situat. )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce students - using case studies - to various forms of religion as well as to theoretical issues concerning their social-scientific study. At the end of this course, students should have basic understanding of various social functions and roles of religions in various contexts, how and why various phenomena are labelled religious, what basic methodological problems are related to the study of religions.
Syllabus
 • (1) Introduction to the Study of Religions; (2) Christianity in contemporary world; (3) Modern forms of religious life, new fileds of social conflict; (4) Religiosity of Romanies; (5) Religions of China - diverse perspective.
Literature
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 179 pp. ISBN 80-210-2977-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie (Quest for lost unity: new religious movements and ecology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 pp. Proměny náboženství, 3. ISBN 80-210-3492-0. info
 • HORYNA, Břetislav and Helena PAVLINCOVÁ. Judaismus-Křesťanství-Islám (Judaism-Christianity-Islam). Nové rozšířené. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003. 661 pp. ISBN 80-7182-165-9. info
 • HORYNA, Břetislav and Helena PAVLINCOVÁ. Dějiny religionistiky. Antologie (The History of the Study of Religions. An Anthology). Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 462 pp. ISBN 80-7182-123-3. info
 • WERNER, Karel. Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko : s přihlédnutím k Přednímu východu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 711 s. ISBN 8021029781. info
 • Krása, Miloslav; Marková, Dagmar; Zbavitel, Dušan. Indie a Indové: od dávnověku k dnešku. Praha : Vyšehrad, 1997.
 • Fröhlich, Roland, Dva tisíce let dějin církve, Praha: Vyšehrad 1999.
 • LOPEZ, Donald Jr. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister and Principal, 2003. ISBN 80-86598-54-3. info
Assessment methods
Essay (6000-10000 characters).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 15 hodin.
Information on course enrolment limitations: Předmět je povinnou součástí profilace Multikulturní výchova a environmentální výchova
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2009/SC4BK_NABS