SC4MK_IOP Integrating questions of pedagogy

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/1.2. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (lecturer)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
DPd_SO Diploma Thesis - Completion || NOW ( DPd_SO Diploma Thesis - Completion )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Prerequisites and co-requisites Demonstrate orientation in the theoretical foundations of social pedagogy, pedagogy, psychology (and its individual branches) as a prerequisite for state exam preparation.
Learning outcomes
At the end of the course, the students will be able to integrate all the gained knowledge from different fields (philosophy, anthropology, social work, pedagogical methodology, psychology, etc) into the theory and practice of the social pedagogy.
Syllabus
 • Different concepts of the personality and the education
 • Axiology points o view in the education
 • Social personality development
 • Formation of the personality moral values
 • Education for active, independent and creative personalities
 • Te problem of the educational authority in the school and family backgrounds
 • Participation and cooperation as a way to educate
 • The background influence as a point of view of personality development
Literature
 • VACEK, Pavel. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 121 s. ISBN 80-7041-148-1. info
 • VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 175 s. ISBN 808602279X. info
 • HORKÁ, Hana. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. (Education for 21th century.). 2. rozšířené a doplněné. Brno: Paido, 2000. 127 pp. ISBN 80-85931-85-0. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
 • VALIŠOVÁ, Alena. Autorita jako pedagogický problém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 135 s. ISBN 8071846244. info
 • STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. 189 stran. ISBN 8085931613. info
 • STŘELEC, Stanislav. Rodina jako výchovné prostředí (The Family As A Family Allowance Setting). In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie. Brno: Paido, 1998. p. 53-70. Paido - edice pedagogické literatury - 74.publik. ISBN 80-85931-58-3. info
 • MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 134 s. ISBN 8021018801. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-134-7. info
 • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3. info
 • SVOBODOVÁ, Jarmila and Vladimír JŮVA. Alternativní školy (Alternative schools). Brno: Paido, 1995. 76 pp. ISBN 80-85931-00 -1. info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • PIKE, Graham and David SELBY. Globální výchova :Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6. info
 • Rodina jako instituce a vztahová síť. Edited by Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. ISBN 80-901424-7-8. info
 • LANGOVÁ, Marta. Učitel v pedagogických situacích : Kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 96 s. ISBN 80-7066-613-7. info
 • ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 8070380446. info
Teaching methods
Lecture with individually preparation and study hour.
Assessment methods
Passing the written test is a prerequisite for the exam (coloquy).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
General note: Předmět je určen pro studenty posledního tj. 6. případně 7. semestru.
Information on the extent and intensity of the course: 14 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SC4MK_IOP