SO517 Vypravěčství

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Hak (přednášející)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SO517/01: Čt 27. 2. 9:00–18:50 kancelář vyučujícího, Pá 28. 2. 9:00–18:50 kancelář vyučujícího, M. Hak
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí spojených obecně s fenoménem Vypravěčství, rozvoj praktických dovedností spojených s vypravěčským výkonem v aktu živého vyprávění - v návaznosti na využití práce s příběhem v praxi sociálního pedagoga.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student bude umět užívat (vyprávět) příběh v návaznosti na praxi sociálního pedagoga.
Osnova
  • Přehled témat k vypravěčství: - Živé vyprávění - speciální situace dorozumívání - Společenství příběhu – vypravěč, diváci, příběh - Příběh – stavba, konstrukce, konvence - Příběh psaný / vyprávěný - Materiál vers. dílo / příběh vers. jeho oživení v režimu teď a tady - Představivost, obrazotvornost, fantazie – ve vypravěčské praxi - Vypravěčovy nástroje obrazotvorby – mnohovrstevnatá komunikace - Vypravěčství jako řemeslo – řemeslník, nástroje, postupy, materiál, dílo - Tvůrčí práce s tématem příběhu, jeho zpracování pro živé vyprávění.
Literatura
  • MCDRURY, Janice a Maxine ALTERIO. Learning through storytelling in higher education : using reflection & experience to improve learning. Sterling, VA: Kogan Page, 2003. 198 s. ISBN 0749440384. info
  • GRUGEON, Elizabeth a Paul GARDNER. The art of storytelling for teachers and pupils : using stories to develop literacy in primary classrooms. London: David Fulton, 2000. xiii, 128. ISBN 1853466174. info
  • The therapeutic use of stories. Edited by Kedar Nath Dwivedi. New York: Routledge, 1997. xvii, 237. ISBN 041515071X. info
  • THOMAS, Gerald. The two traditions : the art of storytelling amongst French Newfoundlanders : Les deux traditions (Orig.). St. John's, Nfld.: Breakwater, 1993. 373 s. ISBN 1-55081-055-3. info
  • MAGUIRE, Jack. Creative storytelling : choosing, inventing, and sharing tales for children. Illustrated by Dale Gottlieb. New expanded ed. Cambridge, MA: Yellow Moon, 1985. 200 s. ISBN 0938756354. info
Výukové metody
cvičení, přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Základní a doporučená literatura: •Michala Piskačová: Vypravěčství jako případ současné slovesné tvorby, Brkola, 2013 •Michael Wilson: Storytelling and Theatre, Palgrave, 2006 •Jack Zipes: Creative Storytelling, Routledge, NY, 1995 Irina Ulrychová: Drama a příběh, Praha 2007 Jack Zipes: Speaking out: Routledge, NY, 2004 Jack Zipes: Fairy Tales and the Art of Subversion, NY, Routedge, 2006 E. Grugeon, P. Gardner: The art of Storytelling for Teachers and Pupils, David Fulton Publishers, UK, 2000 Janice McDrury, Maxine Alterio: Learning through Storytelling in Hugher Education, Kogan Page, NY, 2003 Gianni Rodari, The Grammar of Fantasy, NY, 1996 Dwivedi, Kedar Nath. The Therapeutic Use of Stories. London and New York: Routledge, 1997. s. 237. ISBN 0-415-15071-X Internetové zdroje: http://www.crickcrackclub.com/MAIN/ARTF.HTM http://www.sfs.org.uk/ http://story-telling.cz/index_cojestorytelling.html Ostatní zdroje: Procházková, Michaela. „Storytelling“ a jeho využití v práci s příběhem. Diplomová práce. Praha: AMU, 2002. s. 53.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SO517