SODROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
konzultace. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinný v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je průběžné studium a bádání v rámci oboru doktorského studia, které se projeví v odborných diskusích (vystoupeních na konferencích, příprava výuky apod.) se školitelem, ale rovněž v kontextu přípravy disertační práce. Předmět plní současně kontrolní funkci, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil rozšíření odborného rozhledu doktoranda.
Osnova
  • Předmět má úzkou návaznost na klíčové oborové předměty a student samostudiem získává potřebný hloubkový vhled do odborné problematiky studia a tématu disertační práce. Obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel a koordinuje odborný růst doktoranda.
Literatura
  • Nelze definovat s ohledem na rozmanitost témat disertačních prací. Literatura doporučená školitelem a na základě provedené rešerše k danému tématu.
Výukové metody
Diskuse, konzultace, projekty
Metody hodnocení
Kolokvium • Rozprava nad konferenčním vystoupením, rukopisem autorských článků a dalšími odbornými výstupy, přípravou výukových materiálů, testů, kvalitativních postupů, nástrojů, dotazníků apod.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.