SODR_MSP2 Metodologie sociální pedagogiky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinný v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analýza zvolených metodologických přístupů v rámci významu multifaktorového pohledu na sociální jevy. Obsahovou náplní předmětu je popis a vysvětlení edukační reality v oblasti sociálně vědního výzkumu a zároveň trénink metodologických dovedností výzkumníka. Vybrané metodologické přístupy se týkají prioritně fáze analýzy výzkumných dat, nicméně obsahem studia je i výklad postupu exaktního sběru výzkumných dat.

Klíčové výstupy:
- definovat základní metodologické pojmy a operovat s nimi;
- vysvětlit podstatu a strukturu probíraných výzkumných metod a přístupů v rámci studijního oboru;
- vymezit a interpretovat realizované výzkumy v rámci studijního oboru;
- aplikovat metodologické dovednosti a poznatky z odborné literatury na výzkumných datech;
- zhodnotit význam přínosu probíraných výzkumných přístupů pro teorii a praxi studijního oboru.
Osnova
 • Filozofická východiska vědy (subjekt-objektové poznání, epistemologie, základy přírodní a sociální vědy);
 • Myšlení a společnost (paradigmata metodologie vědy, kritika, každodennost vědění);
 • Sociální konstruktivismus (teorie, pojmy, konstrukt, konstrukce reality, výzkumná metoda- konverzační analýza);
 • Fenomenologie (intersubjektivita, intencionalita, redukce světa, výzkumná metoda IPA – interpretativní fenomenologická analýza);
 • Hermeneutika (interpretace, dialog, reflexivita, kritická sociální teorie, výzkumná metoda MCA – analýza myšlenkových konceptů);
 • Úvod do problematiky kritické teorie (ideologie, sociální kontrola, moc, bio-moc, vzorce jednání, identita, výzkumná metoda KDA – kritická diskursivní analýza);
 • Poststrukturalismus a obrat k jazyku (řečové akty, diskurs jako fenomén sociální praxe, diskursivní psychologie, diskursivní a nediskursivní praktiky, dispozitivy, řád diskursu a pravidla diskursu, výzkumná metoda FDA - Foucaultova diskursivní analýza);
 • Reflexe diskursivních přístupů v sociálně vědním výzkumu;
Literatura
 • MAYRING, Philipp. Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken. 11., aktual. u. überarb. Au. Basel: Beltz Verlag, 2010. 144 s. ISBN 9783407255334. info
 • SMITH, Jonathan A., Paul FLOWERS a Michael LARKIN. Interpretative phenomenological analysis : theory, method and research. First published. Thousand Oaks: Sage, 2009. 225 stran. ISBN 9781412908344. info
 • KÖGLER, Hans-Herbert. Kultura, kritika, dialog. Translated by Jan Balon - Marek Hrubec. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2006. 187 s. ISBN 9788070072387. info
 • FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. 318 s. info
 • DREYFUS, Hubert L., Michel FOUCAULT a Paul RABINOW. Michel Foucault : za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Translated by Jan Hasala - Lucie Nová - Stanislav Polášek - Pavel Toman. Praha: Herrmann & synové, 2002. 388 stran. ISBN 9788087054208. info
 • HARRÉ, Rom a Grant R. GILLETT. Diskurz a mysel' :(úvod do diskurzívnej psychológie). Translated by Oľga Berecká - Jana Plichtová. Bratislava: Iris, 2001. 213 s. ISBN 80-89018-08-4. info
 • VAN DIJK, Teun A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications, 1998. 384 s. ISBN 978-0-7619-5655-6. info
 • POTTER, Jonathan. Representing reality : discourse, rhetoric and social construction. 1st pub. London: Sage Publications, 1996. x, 253. ISBN 9780803984110. info
 • WETHERELL, Margaret a Jonathan POTTER. Mapping the language of racism : discourse and the legitimation of exploitation. New York: Columbia University Press, 1992. ix, 246. ISBN 0231082614. info
Výukové metody
přednáška
diskuse
Metody hodnocení
písemná zkouška (bodové hodnocení)
seminární práce (posouzení vyučujícího)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.