SOp160 Repetitorium sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
Informace a kolokvium. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp160/01: Čt 23. 2. 9:00–11:50 kancelář vyučujícího, Čt 23. 3. 9:00–11:50 kancelář vyučujícího, L. Gulová, D. Klapko, M. Košatková, M. Kurowski, J. Němec, P. Soják, F. Trapl
Předpoklady
Úspěšné absolvování všech předmětů v daném studijním oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je přimět studenta zopakovat základní informace z vybraných povinných předmětů, které tvoří základní nosnou strukturu znalostí. Tyto znalosti se týkají základní terminologie, významných postav oborů, základních vztahů a dalších znalostí.
Výstupy z učení
- zopakovat a upevnit poznatky z hlavních předmětů scociální pedagogika
Osnova
  • Inkluzívní a globální vzdělávání Interkulturní psychologie Multikulturní výchova Sociální pedagogika Výchova ve volném čase Vývojová psychologie Základy pedagogiky Základy psychologie
Literatura
  • Langmeier, J., Krejčířová, D. (1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada
  • Bakošová, Z. (2005). Sociálna pedagogika jako životná pomoc. Bratislava: STIMUl.
  • Gulová, L. et al. (2012). Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS.
  • Čeněk, J., Smolík, J., Vykoukalová, Z. (2016). Interkulturní psychologie. Praha: Grada.
  • annenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer, ČR, a. s.
  • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Noen-Hoeksema, S. (2012). Psychologie. Praha: Portál.
Výukové metody
Samostudium
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Odkaz na literaturu výše je pouze orientační. Je třeba vycházet z povinných textů v každém z oborů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SOp160