SOp161 Internacionalizace

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
stáž či předmět v cizím jazyce. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. František Trapl, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o předmět, který do systému všech studijních oborů PdF MU zařadila fakulta na základě kolegia děkana. Tento předmět je povinný pro všechny studenty oboru sociální pedagogika a garantuje, že student prošel internacionalizačním procesem, který zvýšil jeho cizojazyčné a interkulturní kompetence.
Výstupy z učení
Student na konci předmětu:
• absolvuje studijní pobyt nebo studijní stáž na zahraniční univerzitě či jiné instituci vysokoškolského charakteru,
• absolvuje stáž v rámci praxí, které se týkají studijního oboru,
• absolvuje předmět vyučovaný ve světovém jazyce (angličtina, němčina, francouzština, ruština).
Osnova
  • Student naplní cíle sylabu vybraného předmětu v cizím světovém jazyce nebo v rámci zahraniční stáže splní podmínky svého pracovního uplatnění.
Literatura
    doporučená literatura
  • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Internacionalizace výuky MU s orientací na zahraniční studenty (ROZV/192/2004). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy., 2004. info
Výukové metody
přednáška, seminář, workshop, samostatná práce.
Metody hodnocení
Výpis předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.