SO_BPp Bachelor Thesis - Project

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students independently develop project of bachelory work, which they during the semester present to their leader for consultation. Project has to content all requisites according to assignment, including the proposal of study literature and timetable.
Syllabus
 • Students practically create the project according to assignment and according to thematical focus they find authorized work leader with whom they counsell the project.
 • Contentual structure of project
 • Exact formulation of research problem
 • What is the object of research
 • Why? What is the aim and sense of the research
 • Conceptual clarifying
 • Contentual substantiation, basis of the project (philosophy), basic bibliography
 • Analysis of research field (MODEL)
 • Basic file and selection
 • Formulation of hypotesis
 • Strategical consideration on methodes and techniques use with regard to determined hypotesis
 • Analysis (statistical) a interpretation of data
 • Resume and conclusions (Confirmation or refuting of hypotesis)
Literature
 • MAŇÁK, Josef and Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu (Ways to educational research). Brno: Paido, 2004. 78 pp. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Projektování a příprava diplomových (bakalářských) prací. In MAŇÁK, Josef and Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. p. 69-78, 10 pp. ISBN 80-7315-078-6. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické) (Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 pp. ISBN 80-210-238. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • MAŇÁK, Josef. Experiment v pedagogice. Edited by Martina Horáková. Brno: Pedagogická knihovna Brno, 1994. 72 s. ISBN 8070510765. info
 • MAŇÁK, Josef. Chapters on the methodology of pedagogy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 125 s. ISBN 8021010312. info
Teaching methods
public defend of project of research, class discussion, homeworks
Assessment methods
Public defend of all assigned students projects.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1187
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/SO_BPp