SOk001 Basics of social pedagogy

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/.7. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable
Fri 11. 10. 16:00–19:50 učebna 1, Fri 8. 11. 16:00–19:50 učebna 1
Prerequisites
The basics of social pedagogy are necessary for the bachelor study program Teaching at the elementary schools/ Teaching at the kindergarten.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of this course unit is to acquaint the students with the determination of social pedagogy as the scientific discipline, with the basic development trends in this branch.
Learning outcomes
Students are focusing on the social pedagogical paradigm, on the influence of environment and education. They describe the actual problems of social pedagogy.
Syllabus
 • 1. Social education as a scientific discipline, its interdisciplinary character, cooperation with other disciplines. 2. Social education in Europe and the world (Poland, Germany, Slovakia, the United Kingdom, USA, …). 3. Methods and forms of social education, links with leisure time education, options of work in extracurricular education and leisure time education. Target groups of social education (children, adolescents, adults, specifics of socially disadvantaged groups, activation of seniors, minorities, migrants). 4. Influence of the environment on an individual’s development, typology of environments. The importance of the environment on an individual’s development, pedagogization of the environment. Social educator at school, options for work. 5. Social educator in school practice. Work options for social educators in schools. Cooperation with the teacher and other school employees. 6. Social education focused on socially disadvantaged groups, shared context with social pathology and social work. Definition of socially disadvantaged groups, inclusion and integration as understood by social education. Project planning in social education. 7. Diversity in schools, work with pupils’ “otherness”. 8. Axiological dimension of teaching, education towards values as part of the teaching process.
Literature
  required literature
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vydání 2. Praha: Portál, s.r.o., 2014. 216 pp. ISBN 978-80-262-0643-9. info
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012 (The Analysis of the Environment of a Developing Society as a Basis for Educational Intervention ANGOLA 2008 - 2012). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. Brno, 2009. Katedra sociální pedagogiky PdF MU. info
  recommended literature
 • GULOVÁ, Lenka and Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků (Analysis of the Romanian students education needs). 2009. info
 • NĚMEC, Jiří, Ema ŠTĚPAŘOVÁ and Lenka GULOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. (Education of socially disadvantaged pupils. Romany pupil in preparatory class from teachers point of views.). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 2007. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • PŘADKA, Milan, Dana KNOTOVÁ and Jarmila FALTÝSKOVÁ. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 45 s. ISBN 8021034696. info
 • PŘADKA, Milan. Vybrané problémy vztahu výchovy a prostředí. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983. 173 s. info
  not specified
 • HOPF, Arnulf. Sociální pedagogika pro učitele : pomoc pro každý všední den ve škole. Translated by Bohumila Vokáčová-Svatošová - Michael Pípal. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 181 s. ISBN 8072900536. info
Teaching methods
Work in groups, individual work, discussion, home preparation
Assessment methods
Completing written assignments and active participation
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 8 konzultací.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=978
The course is also listed under the following terms Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SOk001