SOp115 Exkurze do odborných zařízení

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. bloková výuka. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp115/OS01: Pá 28. 2. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 20. 3. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 3. 4. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 24. 4. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, M. Kurowski
SOp115/OS02: Pá 28. 2. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 20. 3. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 3. 4. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, Pá 24. 4. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího, M. Kurowski
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět nabízí vhled do problematiky různých školních i mimoškolních zařízeních, institucí a organizací orientovaných na volnočasové aktivity, zařízení a institucí sociálních služeb, sociální péče a sociální práce, atd., které nabízejí možnost uplatnění sociálním pedagogům. Studenti s vyučujícím během celého semestru navštěvují vybraná zařízení a seznamují se s jejich chodem a hlavními činnostmi.
Výstupy z učení
Na základě absolvovaní jednotlivých exkurzí do vybraných zařízení získají studenti základní přehled o činnostech (sociálních, volnočasových i výchovných), které mají své specifikum ve vztahu k cílovým skupinám. Seznámí se s posláním daného zařízení, s charakterem cílových skupin, s metodami výchovné a sociální práce, s marketingem, základními legislativními a finančními aspekty apod.
Osnova
  • Na základě pokynů vyučujících předmětu studenti hromadně navštěvují (vždy cca 1 x za 14 dní v rozsahu min. 2 hod.) příslušná zařízení. O návštěvě si vedou podrobné záznamy do svého portfolia (deníku pedagogické praxe). Návštěvy vybraných zařízení probíhají vždy v pátek, kdy u prezenčních studentů neprobíhá výuka. Harmonogram exkurzí bude zveřejněn začátkem semestru.
Literatura
  • MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 194 s. ISBN 9788026200413. info
  • Sociální vyloučení a sociální politika. Edited by Tomáš Sirovátka. 1. vyd. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. 176 s. ISBN 8087007298. info
  • STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 242 s. ISBN 8021036230. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
  • KOZLOVÁ, Lucie. Sociální služby. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2005. 79 s. ISBN 8072546627. info
  • KRAKOVSKÁ, Jana. Pojetí sociální práce ve státních a nestátních zařízeních sociální služby. Brno, 2002. 38 l. : př. info
  • BJALKOVSKI, Christo a Ondřej FRÜHBAUER. Sociální služby v zemích Evropské unie. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. 37, 3 s. info
Výukové metody
Exkurze probíhají skupinově v bloku.
Metody hodnocení
Osvojení přehledu navštívených zařízení student doloží jejich stručným popisem a jednou detailně rozpracovanou kazuistikou vybrané instituce, jejíž činnost ho zaujala. Při zpracování vyjde z analýzy dostupných dokumentů (výroční zpráva, výchovné programy, metodiky činností apod.), které rozšíří o vlastní reflexi z dané návštěvy a rozhovor s příslušnými pracovníky. Kazuistika obsahuje: název zařízení a zřizovatele, popis hlavního poslaní, cílů výchovné (sociální) práce, přehled základních strategií a metod, forem práce, marketingových strategií apod. (cílová skupina, poskytované služby, atd.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SOp115