SOp116 Kurz 1 - seznamovací

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Poslt Špoková (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Kurz je povinnou součástí výuky v 1. semestru studia prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení studentů v novém kolektivu, sebeprožitkové a sebepoznávací aktivity, volnočasové aktivity v přírodě, formy práce ve volném čase (se skupinou, jednotlivci), první reflexe studia oboru (motivace, očekávání, uplatnění) apod.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- reflektovat individuální zkušenosti jako předpoklad kvalitní pedagogické práce;
- vymezit sebepoznávací a outdoorové techniky;
- využít dílčí specifické formy práce s klientem ve volném čase.
Osnova
 • Tento výukový „seznamovací“ kurz je zařazen ihned v úvodu studia (v prvním / druhém týdnu podzimního semestru). Smyslem je, že studenti aktivním zapojením procházejí prvotními volnočasovými a zážitkovými aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily bližší neformální seznámení v novém kolektivu mimo prostředí pedagogické fakulty a současně poznání nových stránek své osobnosti. Součástí kurzu jsou také zážitkové a sebepoznávací aktivity, hry v přírodě, orientace v prostředí; studenti si osvojí vybrané formy práce ve volném čase (se skupinou, jednotlivci). Na konci kurzu provádí první reflexi zvoleného studia oboru (tedy jejich motivace ke studiu, očekávání od oboru, představy reálného uplatnění se získaným vzděláním).
Literatura
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • Zlatý fond her :hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Ivo Jirásek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-636-5. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně. Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 243 s. ISBN 80-7178-555-5. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 325 s. ISBN 80-7178-405-2. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Předposlední psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 80-7178-447-8. info
 • Zlatý fond her. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 165 s. ISBN 80-7178-207-6. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Psychohry. Edited by Bohuslav Blažek. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 186 s. ISBN 8070211393. info
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě.
Metody hodnocení
Typ výuky: kurz (3denní terénní výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu: aktivní účast a zapojení do naplánovaných aktivit. Odevzdání písemné reflexe a zhodnocení.
Informace učitele
Termín kurzu je vždy plánován v úvodu semestru (první či druhý týden výuky) Studenti dostávají konkrétní informace o realizaci obvykle 3 týdny před kurzem. Obdrží pozvánku a motivační dopis ke kurzu, kde jsou potřebné informace k formě a obsahu připraveného seznamovacího kurzu. V moodlince v el-kurzu jsou uveřejněný aktuální informace ke kurzu, včetně seminárních výstupů a jiných povinností. http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2344 Klíč: gintel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.