SOp125 Practise leisure time

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The target of this practice is to obtain the basic skills associated with the implementation of leisure activities.
Learning outcomes
The target of this practice is to obtain the basic skills associated with the implementation of leisure activities.
Syllabus
  • The student chooses the creative activity especially in the area of leisure. The students test their possibilities and skills.
Literature
  • ČECH, Tomáš and Jiří NĚMEC. Pedagogika volného času pro učitele praktického vyučování. E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta. Katedra sociální pedagogiky, 2006. URL info
  • NĚMEC, Jiří and Tomáš ČECH. Pedagogika volného času pro kombinované studium. E-learningová podpora výuky. Brno. Pedagogická fakulta MU, 2005. URL info
  • KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Pedagogika voľného času : výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 307 s. ISBN 8022319309. info
  • Zlatý fond her :hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Ivo Jirásek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-636-5. info
  • Zlatý fond her :[výběr her a programů připravených pro kursy Prázdninové školy Lipnice]. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 165 s. ISBN 80-7178-660-8. info
  • PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno: MU, 1999. 93 pp. ISBN 80-210-2033-4. info
  • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času :teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 229 s. ISBN 80-7178-295-5. info
Teaching methods
The practise in the leisure institutions.
Assessment methods
The result is formed by a written self-reflection of the practice.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2106
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SOp125