SOp126 Kurz 2 (zimní)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/4. 7 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas (bakalářský, prezenční forma).

Při plnění předmětu se předpokládá zapojení do aktivit v rámci kurzu, zvládání vybraných pohybových dovedností, příprava a organizace volnočasových činností ve specifickém prostředí zimní přírody, hor a rekreačního zařízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu - kurzu student:
- Projde metodickým výcvikem zimní turistiky a sportů, zejména v oblasti lyžování.
- Pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na zimní turistiku a sport s klienty všech věkových skupin.
- Zpracují metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Výstupy z učení
Student: ● se orientuje v současných metodách a technikách z oblastí volnočasové pedagogiky, zážitkově a zkušenostního učení pro zimní kurzy ● dokáže pracovat s dynamikou, kohezí a atmosférou skupiny klientů. ● dokáže připravovat, realizovat a vyhodnotit lekci pro různorodé cílové skupiny s ohledem na organizaci práce s nimi v zimních podmínkách. ● vede klienty skrz metody zážitkové pedagogiky. ● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro vedení týmu a pro lektorování klientů na zimních kurzech
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • Sjezdové lyžování (vybavení, základní lyžařská průprava a dovednosti, metodika výuky dětí).
 • Carving, funcarving.
 • Běžecké lyžování (výbava, technická průprava, základní dovednosti. Klasické lyžování, bruslení).
 • Netradiční zimní sporty.
 • Snowboarding, funcarving aj.
 • Hry na sněhu, pobyt v zimní přírodě.
 • Organizace, metody, bezpečnost.
 • Zimní turistika.
 • Plánování výletů v zimě.
 • Základy bezpečnosti, práce s mapou, vybavení apod.
Literatura
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1997]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1995]. info
 • PODHORSKÝ, Marek. Julské Alpy : nejkrásnější turistické trasy (Variant.) : Pěší turistika v Julských Alpách : 50 nejkrásnějších turistických tras po horách a údolími Julských Alp. info
 • MARŠÍK, J. Carving. Lyže, technika jízdy, funcarving. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0594-X.
 • TREML, J. Lyžování dětí. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0682-2.
 • SOUMAR, Libor a Emil BOLEK. Běh na lyžích : výbava, technická průprava, klasika, bruslení. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024700158. info
 • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Lyžování : základní lyžařská průprava, alpské lyžování, carving. První vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. 120 stran. ISBN 8071697869. info
 • Alpy - příroda, turistika, výstupy :[průvodce po nejkrásnějších místech a trasách]. Edited by Luigi Siclari - Stefano Ardito, Illustrated by Mina Carpiová. České vyd. 2. Praha: Cesty, 1998. 175 s. ISBN 80-7181-224-2. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 98 stran. ISBN 8021015527. info
 • Česká škola lyžování. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Illustrated by Bron.Kračmar. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1996. 72 s. : il. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 159 s. ISBN 80-85282-93-3. info
 • KEMMLER, Jürgen. Lyžování :základy výcviku. 1. vyd. Bratislava: Slovo, 1996. 131 s. ISBN 80-85711-14-1. info
 • SVOBODOVÁ, Hana a Pavel SVOBODA. Lyžování a jiné aktivity na sněhu :(základy výuky mentálně postižených). 1. vyd. Praha: Septima, 1995. 50 s. ISBN 80-85801-39-6. info
 • WATKINS, David a Meike DALAL. Táboření a turistika. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1995. 128 s. ISBN 80-06-00617-2. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
 • SOUKUP, Jiří. Lyžování podle alpských disciplín. 1. vyd. Praha: Olympia, 1991. 132 s. : i. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír. Teorie a didaktika lyžování. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X. info
 • BÍLEK, František. Turistika mládeže. Vyd. 2. Praha: Olympia, 1971. 272 s. : i. info
 • ČTVRTEČKA, Jaroslav. Lyžování [Čtvrtečka, 1965]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 349 s. : i. info
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě
Metody hodnocení
Typ výuky: kurz (7denní terénní výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu: aktivní účast a zapojení do naplánovaného výcviku a programu. Odevzdání písemné reflexe a zhodnocení
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.