SOp134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp134/01: Út 10:00–11:50 učebna 60, P. Soják
SOp134/02: Út 8:00–9:50 učebna 60, P. Soják
Předpoklady
Požadavky na získání zápočtu 1. aktivní účast na všech seminářích (min 80% účast) 2. praktické vedení hry / herní aktivity 3. presentace mravní hry na moodlince 4. odevzdání všech seminárních prací
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci semináře student:
Seznámí se s možnostmi výchovného využití her, ze všech mozných oblastí souvisejících přímo či nepřímo se zážitkové pedgogiky.
Vytváří si kartotéku her a seznámí se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
Výstupy z učení
Student: ● se orientuje v současných metodách a technikách z oblastí volnočasové pedagogiky, zážitkově a zkušenostního učení ● dokáže pracovat s dynamikou, kohezí a atmosférou skupiny klientů. ● dokáže připravovat, realizovat a vyhodnotit lekci pro různorodé cílové skupiny s ohledem na organizaci práce s nimi. ● vede klienty skrz metody zážitkové pedagogiky. ● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro vedení týmu a pro lektorování klientů
Osnova
 • Specifikace úkolů pro seminární práci:
 • Herní aktivita Studenti si připraví dvě vlastní herní aktivity, které budou zaměřeny na rozvoj vybraných vlastností osobnosti. Student uvede své herní aktivity a zrealizuje se studenty ve vztahu k věkovým zvláštnostem dětí, adolescentů, dospělých. V závěru ozřejmí své záměry a postoje, které ho vedly k tomuto pojetí hry (30-40 min). Předpokládá se prezentace v power pointu.
 • Povinná struktura hry (charakteristika): důraz na metodiku, cíl a cílová skupinu, výstupy a výchovné prvky, analýza jednotlivých herních prvků, etnografický význam dané hry.
 • Typologie her zaměření: estetické, kognitivní (poznávací), kreativní, kulturní, dramatické, simulační, počítačové, terapeutické, sportovní, pohybové atd.
 • Hračka
 • Studenti si vyberou jednu ze svých hraček, která byla v jejich ranném dětství nejoblíbenější a zamyslí se nad jejím smyslem. Jaký význam má hračka v raném dětství pro utváření sebepojetí dítěte? Na základě vlastní reflexe napíší stručné zamyšlení (esej) v rozsahu max. 2 stran textu. Součástí textu je i popis, historický a etnografický význam a dále charakteristika osobní vazby nebo postoje k ní.
 • Mravní hra
 • Studenti vymyslí vlastní hru, techniku, která bude zaměřena na mravní rozvoj jedince, skupiny. Příklady je možné získat na přednášce. Rozsah 1 strana (word, power point). Součástí popisu techniky bude cíl, cílová skupina, potřeby (pomůcky), metodika, postup realizace, využití, možné výstupy.
Literatura
  doporučená literatura
 • ARGYRIS, Chris. On organizational learning. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1999. xv, 464. ISBN 0631213090. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
  neurčeno
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Hry v přírodě (Variant.). Vyd. 2. Praha: Olympia, 1987. 629 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Hry v klubovně (Variant.). Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. : i. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1976]. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti [Zapletal, 1973]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. : i. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře : Homo ludens (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
Seminář (workshop – pracovní dílna) Ukončení: zápočet Požadavky k získání zápočtu: 1. výstup - vedení skupiny: Vedení herní aktivity - (Nácvik vedení skupiny pod přímou supervizí lektorů a skupiny s následnou zpětnou vazbou) 2. seminární práce 1.: „vlastní mravní hra“ + presentace s následnou zpětnou vazbou 3. seminární práce 2.: esej o své první důležité hračce
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1507 klíč: VVC_PrezBc
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020, podzim 2020.