SOp143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp143/01: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 78, M. Sedláková, P. Soják
SOp143/02: každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 78, M. Sedláková, P. Soják
Předpoklady
Studenti formou pracovních dílen, dokladují své teoretické znalostí získané v rámci výkladu lektora. Výstupem předmětu jsou: - teoretické znalosti - písemné/ústní ověření získaných znalosti v rámci kolokvia - aplikační dovednosti - příprava metodiky zážitkově orientované akce, které studenti obhajují v rámci závěrečných presentací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy dramaturgie, práce se skupinou a principy reflektivního učení na zážitkových akcích. Studenti si osvojí způsoby efektivního skládání programových celků s ohledem na požadavky akce, specifika cílové skupiny a dalších kritérií.
Osnova
  • Obsahem předmětu jsou následující témata: - principy reflektivního učení, teoretické ukotvení (např. D. Kolb, Lewin, Dewey, Moon, Argyrise, Schön, aj.), pohled i skrze konstruktivistickou, fenomenologickou, humanistickou, aj. optiku. Teoretické znalosti a teoretické pozadí (typy skupin, vedení, teorie a praxe skupinové práce, skupinová koheze, dynamika, skupinové role, teorie kooperativního vyučování, teorie sociokognitivního konfliktu, sociálně kognitivní teorie A. Bandury; komunikační struktura (iniciace, podněcování, zpracovávání, monitorování, rekace na signál). Klíčovým tématem je pak proces učení, v němž se jedinci prostřednictvím cílené zpětné vazby snaží transformovat prožité v nové informace a možnosti, které představují potenciální osobnostní rozvoj. - podněcovat reflektivní učení (Jak využívat reflexi v edukaci, Jak vést reflektivní sezení?) - teoretická znalosti a praktické zkušenosti - fáze reflektivního sezení, komunikační struktura, tvorba otázek, práce s tichem, cíle reflexe, dovednost - vedení skupinových reflektivních sezení, zkouška vedení pod supervizí v prostředí bezpečné uzavřené skupiny - workshop zaměřený na záž.pedagogiku - práce se skupinou - zejména v praktické podobě, ale i v teoretickém pozadí - dramaturgie, cílování (operacionalizace pedagogického a dramaturgického cíle), dramaturgické uvažování, dramaturgické zásady, plánovaný a reálný scénář, režijní triky, práce s motivací, evaluace aktivit, aj. Součástí předmětu jsou příklady dramaturgických plánů na konkrétních zážitkových akcích. - způsoby práce se skupinou a její dynamikou v rámci kompetence volnočasového pedagoga. Student získá praktické zkušenosti - fáze reflektivního sezení, komunikační struktura, tvorba otázek, práce s tichem, cíle reflexe, dovednost - vedení skupinových reflektivních sezení, zkouška vedení pod supervizí v prostředí bezpečné uzavřené skupiny. - princip ZV a reflektivního učení (Kde a jak kvalitativně zpracováváme nashromážděné prožitky – zážitky, tak abychom je mohli následně využít?)
Literatura
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015. Čítárna Munispace info
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2015. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015. info
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7572-6. info
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6. info
  • ARGYRIS, Chris. On organizational learning. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1999. xv, 464. ISBN 0631213090. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
Výukové metody
Praktická výuka, skupinová práce, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
splnění písemných úkolů a aktivní účast
Informace učitele
moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2344 klíč: gintel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.