SOp143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libor Graclík (cvičící)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Žák (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp143/01: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 60, M. Sedláková, P. Soják
SOp143/02: každé sudé pondělí 18:00–19:50 učebna 60, M. Sedláková, P. Soják
Předpoklady
Studenti formou pracovních dílen, dokladují své teoretické znalostí získané v rámci výkladu lektora. Výstupem předmětu jsou: - teoretické znalosti - písemné/ústní ověření získaných znalosti v rámci kolokvia - aplikační dovednosti - příprava metodiky zážitkově orientované akce, které studenti obhajují v rámci závěrečných presentací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy dramaturgie, práce se skupinou a principy reflektivního učení na zážitkových akcích. Studenti si osvojí způsoby efektivního skládání programových celků s ohledem na požadavky akce, specifika cílové skupiny a dalších kritérií.
Výstupy z učení
Student: ● se orientuje v současných metodách a technikách z oblastí volnočasové pedagogiky, zážitkově a zkušenostního učení ● dokáže pracovat s dynamikou, kohezí a atmosférou skupiny klientů. ● dokáže připravovat, realizovat a vyhodnotit lekci pro různorodé cílové skupiny s ohledem na organizaci práce s nimi. ● dokáže připravovat a organizovat volnočasové činnosti ve specifickém prostředí ● vede klienty skrz metody zážitkové pedagogiky. ● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro vedení týmu a pro lektorování klientů na volnočasových a zážitkově orientovaných kurzech
Osnova
  • Obsahem předmětu jsou následující témata: - principy reflektivního učení, teoretické ukotvení (např. D. Kolb, Lewin, Dewey, Moon, Argyrise, Schön, aj.), pohled i skrze konstruktivistickou, fenomenologickou, humanistickou, aj. optiku. Teoretické znalosti a teoretické pozadí (typy skupin, vedení, teorie a praxe skupinové práce, skupinová koheze, dynamika, skupinové role, teorie kooperativního vyučování, teorie sociokognitivního konfliktu, sociálně kognitivní teorie A. Bandury; komunikační struktura (iniciace, podněcování, zpracovávání, monitorování, rekace na signál). Klíčovým tématem je pak proces učení, v němž se jedinci prostřednictvím cílené zpětné vazby snaží transformovat prožité v nové informace a možnosti, které představují potenciální osobnostní rozvoj. - podněcovat reflektivní učení (Jak využívat reflexi v edukaci, Jak vést reflektivní sezení?) - teoretická znalosti a praktické zkušenosti - fáze reflektivního sezení, komunikační struktura, tvorba otázek, práce s tichem, cíle reflexe, dovednost - vedení skupinových reflektivních sezení, zkouška vedení pod supervizí v prostředí bezpečné uzavřené skupiny - workshop zaměřený na záž.pedagogiku - práce se skupinou - zejména v praktické podobě, ale i v teoretickém pozadí - dramaturgie, cílování (operacionalizace pedagogického a dramaturgického cíle), dramaturgické uvažování, dramaturgické zásady, plánovaný a reálný scénář, režijní triky, práce s motivací, evaluace aktivit, aj. Součástí předmětu jsou příklady dramaturgických plánů na konkrétních zážitkových akcích. - způsoby práce se skupinou a její dynamikou v rámci kompetence volnočasového pedagoga. Student získá praktické zkušenosti - fáze reflektivního sezení, komunikační struktura, tvorba otázek, práce s tichem, cíle reflexe, dovednost - vedení skupinových reflektivních sezení, zkouška vedení pod supervizí v prostředí bezpečné uzavřené skupiny. - princip ZV a reflektivního učení (Kde a jak kvalitativně zpracováváme nashromážděné prožitky – zážitky, tak abychom je mohli následně využít?)
Literatura
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015. Čítárna Munispace info
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2015. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015. info
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7572-6. info
  • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6. info
  • ARGYRIS, Chris. On organizational learning. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1999. xv, 464. ISBN 0631213090. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
Výukové metody
Praktická výuka, skupinová práce, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
splnění písemných úkolů a aktivní účast
Informace učitele
moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2344 klíč: gintel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SOp143