SOp146 Metodický kurz

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/3. 6 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům bakalářského prezenčního oboru Sociální pedagogika a volný čas.

Je zaměřen na:
- plánování, metodika a vedení vlastních volnočasových aktivit a her;
- aktivní zapojení v rámci kurzu. Příprava a organizace volnočasových činností ve specifickém prostředí přírody, lesa apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu - kurzu student:
- Projde metodickým výcvikem her, aktivit a pobytu v přírodě.
- Seznámí se a naučí vést praktické volnočasové aktivity s klienty všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
- Pod přímou supervizí odborných lektorů a „spolustudentů“ se naučí vest v blocích techniky.
- Zpracují metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
- Kurz je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s dětmi všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
- Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Osnova
 • Studenti prezentují vlastní herní aktivity, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
 • Výstupem je vlastní vedení technik, metodická reflexe a zásobník aktivit.
Literatura
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě, presentace projektů,skupinová diskuse
Metody hodnocení
Typ výuky: Kurz (5 denní terénní metodická výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu:
1. Aktivní účast a zapojení do naplánovaného výcviku a programu.
2. Metodický výstup: Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
3. Odevzdání písemné závěrečné hodnotící zprávy vlastního výstupu a výstupů dalších týmů a kolegů
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2344 Klíč: gintel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.