SOp146 Metodický kurz

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/3. 6 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům bakalářského prezenčního oboru Sociální pedagogika a volný čas.

Je zaměřen na:
- plánování, metodika a vedení vlastních volnočasových aktivit a her;
- aktivní zapojení v rámci kurzu. Příprava a organizace volnočasových činností ve specifickém prostředí přírody, lesa apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu - kurzu student:
- Projde metodickým výcvikem her, aktivit a pobytu v přírodě.
- Seznámí se a naučí vést praktické volnočasové aktivity s klienty všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
- Pod přímou supervizí odborných lektorů a „spolustudentů“ se naučí vest v blocích techniky.
- Zpracují metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
- Kurz je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s dětmi všech věkových skupin; turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity.
- Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Výstupy z učení
Student:
● se orientuje v současných metodách a technikách z oblastí volnočasové pedagogiky, zážitkově a zkušenostního učení ● dokáže pracovat s dynamikou, kohezí a atmosférou skupiny klientů;
● dokáže připravovat, realizovat a vyhodnotit lekci pro různorodé cílové skupiny s ohledem na organizaci práce s nimi;
● dokáže připravovat a organizovat volnočasové činnosti ve specifickém prostředí;
● vede klienty skrz metody zážitkové pedagogiky;
● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro vedení týmu a pro lektorování klientů na volnočasových a zážitkově orientovaných kurzech
Osnova
 • Studenti prezentují vlastní herní aktivity, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
 • Výstupem je vlastní vedení technik, metodická reflexe a zásobník aktivit.
Literatura
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě, presentace projektů,skupinová diskuse
Metody hodnocení
Typ výuky: Kurz (5 denní terénní metodická výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu:
1. Aktivní účast a zapojení do naplánovaného výcviku a programu.
2. Metodický výstup: Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
3. Odevzdání písemné závěrečné hodnotící zprávy vlastního výstupu a výstupů dalších týmů a kolegů
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2344 Klíč: gintel
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SOp146