SOp151 Interkulturní psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Václav Linkov (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp151/01: Po 14:00–15:50 učebna 22, V. Linkov
SOp151/02: Po 11:00–12:50 učebna 22, V. Linkov
Předpoklady
Předmět Interkulturní psychologie systematizuje psychologické poznatky týkající se vlivu různých sociálních prostředí na jedince, jeho vývoj a uplatnění ve společnosti. Přímo propojuje psychologii a sociální pedagogiku a poukazuje na determinaci lidské psychiky v kontextu různých sociálně-kulturních prostředí, i na možné způsoby, jak tuto determinaci překonat. Předpokladem je orientace v ostatních psychologických disciplínách (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 28/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 27/50
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• Používat základní pojmy z oblasti interkulturní psychologie • Rozumět vlivu sociálního prostředí na formování lidské psychiky • Posoudit a kriticky zhodnotit diagnostické výsledky (obzvláště testové) vzhledem ke kulturnímu původu klientů • Navrhnout možné intervence k úspěšnějšímu porozumění odlišným kulturám
Výstupy z učení
Student bude schopen: • Používat základní pojmy z oblasti interkulturní psychologie • Rozumět vlivu sociálního prostředí na formování lidské psychiky • Posoudit a kriticky zhodnotit diagnostické výsledky (obzvláště testové) vzhledem ke kulturnímu původu klientů • Navrhnout možné intervence k úspěšnějšímu porozumění odlišným kulturám
Osnova
  • • Čím se zabývá interkulturní psychologie – základní vymezení disciplíny • Vztah mezi sociální a interkulturní psychologií • Základní pojmy interkulturní psychologie – kultura, akulturace, akulturace, akomodace, asimilace, amalgamace, kulturní relativismus, kulturní egocentrismus • Způsoby a metody zkoumání rozdílů mezi kulturami • Interkulturní rozdíly v percepci • Holistický a analytický kognitivní styl • Interkulturní rozdíly v myšlení • Inteligence a její měření v kontextu různých kulturních prostředí • Emoce v interkulturním kontextu • Problematika testování různých psychických vlastností napříč kulturami • Etnické předsudky a stereotypy • Rozdíly ve společenských normách a hodnotách • Etnická identita a její vytváření • Interkulturní komunikace • Saphir-Whorfova hypotéza • Psychopatologie a psychoterapie v interkulturním kontextu
Literatura
    povinná literatura
  • ČENĚK, Jiří, Josef SMOLÍK a Zdeňka VYKOUKALOVÁ. Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2016. 312 s. Psýché. ISBN 978-80-247-5414-7. info
  • PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. Třetí vydání. Praha: Portál, 2010. 220 stran. ISBN 9788073677091. info
  • MORGENSTERNOVÁ, Monika a Lenka ŠULOVÁ. Interkulturní psychologie : rozvoj interkulturní senzitivity. Vydání 1. Praha: Karolinum, 2007. 218 stran. ISBN 9788024613611. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse
Metody hodnocení
seminární práce, písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp151