SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Denisa Tchelidze (cvičící), MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (zástupce)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pouze studentům Katedry sociální pedagogiky, kteří nastoupili své studium v letech 2017/2018, 2018/2019.Cílem předmětu je seznámit studenty s amatérskou divadelní scénou a s postupem tvorby divadelního představení s neprofesionální skupinou.
Výstupy z učení
Student bude umět: Orientovat se v amaterských přehlídkách divadel. Analyzovat a reflektovat divadelní představení neprofesionálních skupin. Adaptovat libovolný text do podoby divadelního scénáře. Vytvořit divadelní inscenaci s neprofesionální skupinou.
Osnova
  • Studenti v rámci předmětu navštíví vybrané divadelní přehlídky amatérského divadla a zúčastní se rozborů jednotlivých představení v rámci přehlídek. Dále studenti sami projdou tvorbou divadelního představení, která bude rozdělena do několika fází. První fáze nese název Sladění a jde o nezbytná cvičení vedoucí k vyladění skupiny, tak, aby spolu mohli pracovat. Druhá fáze nese název Téma a příběh. Cvičení a techniky směřují v této fázi k nalezení nosného tématu nebo předlohy, kterou zpracujeme do bodového scénáře. Třetí fáze Pomoc amatérskému herci se zabývá všemožnými divadelními prostředky, které pomáhají amatérskému herci podat přesvědčivý výkon. Čtvrtá fáze, Zkoušení, se věnuje fixaci divadelního tvaru. Pátou fází je pak Představení a jeho reflexe. Výstupem předmětu je představení pro veřejnost. Cílem je, aby si studenti svou práci ověřili na jevišti. Studenti v rámci předmětu navštíví vybrané divadelní přehlídky amatérského divadla (3x půlden) a zúčastní se rozborů jednotlivých představení v rámci přehlídek. Student si vybere libovolný text a ten adaptuje pro potřeby jeviště. Minimální počet 5 stran. Výstupem předmětu je představení pro veřejnost, které studenti zrealizují 1-3x.
Literatura
  • HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 122 s. ISBN 9788086928593. info
  • MARTINEC, Václav. Herecké techniky a zdroje herecké tvorby : příručka pro adepty a studenty herectví. Edited by Jan Dvořák. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2003. 191 s. ISBN 8070681713. info
  • CÍSAŘ, Jan a František ŠTĚPÁNEK. Základy činoherní režie [27113]. Praha: Horizont, 1984. info
Výukové metody
cvičení, přednáška, diskuse, pozorování
Metody hodnocení
kolokvium, 80 % účast
Informace učitele
CARRIÉRE, J.C. Vyprávět příběh. Praha: Limonádový Joe s.r.o., 2014
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp196