SP2006 Podpůrná opatření

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
účast na semináři, tvorba případové studie žáka se SVP na podpůrná opatření
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se zdravotním postižením, které se poskytují v běžných základních a středních školách v rámci inkluzivního vzdělávání.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: - student je schopen vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP - student je schopen sestavit případovou studii žáka s využitím podpůrných opatření na základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Osnova
  • První blok: Legislativní opatření. Charakteristika jednotlivých stupňů podpůrných opatření. Aplikace podpůrných opatření v praxi. Druhý blok: Aplikace podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením, zdravotním oslabením a souběžným postižením více vadami. Aplikace podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením. Aplikace podpůrných opatření u žáků s poruchami chování. Aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením a poruchy autistického spektra.
Literatura
  • Barvíková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4616-5.
  • Čadová, E. a kol, (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného onemocnění. Olomouc: UP.
  • Žampachová, Z., Čadilová, V. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo nebo vybraných psychických onemocnění. Olomouc: UP.
  • Valenta, M. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu. Olomouc: UP.
  • Janková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4649-3.
  • VRBOVÁ, Renáta. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4648-6. info
  • MICHALÍK, Jan a BASLEROVÁ PAVLÍNA. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7. info
Výukové metody
seminář, teoretické prezentace, příklady z praxe, diskuse
Metody hodnocení
Vzor případové studie a pokyny k vypracování budou mít studenti uloženy v IS MUNI pod kódem předmětu. Seminární práce bude podmínkou k ukončení předmětu.
Informace učitele
Doporučená literatura:
Bude v každém semestru přednášejícími upřesněna.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP2006