SP3893 Speciálněpedagogická praxe intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
4 týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3892 Speciálněpedagogická praxe diagnostická && NOW ( SP3883 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3893