SP4BP_ZSP2 Základy spec. pedagogiky 2 Somatopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Út 6:50–8:25 učebna 51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět somatopedie, etiologie, klasifikace a charakteristika jednotlivých pohybových vad. Možnosti nápravy. Metodiky. didaktiky. Systém speciálních zařízení pro péči o žáky s tělesným postižením. Prevence, integrace, poradenství
Osnova
  • 1. Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru (jedlička, Bartoš, Chlup, Kábele) 3. Současný systém výchovy a vzdělávání tělesně postižených (rehabilitační stacionáře, speciální mateřská škola, speciální školství pro tělesně postižené základní a střední) 4. Integrace tělesně postižených do běžných typů dětských zařízení a škol, legislativa. 5. Systém poradenství v ČR (IPPP, SPC, PPP, SVP) 6. Organizace školy při zdravotnických zařízeních (rozsah a obsah vyučování, učební plány, osnovy, učebnice) 7. Význam a úkoly školy při nemocnici, ozdravovnách a dětských léčebnách, hodnocení, klasifikace žáků ve školách 8. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, alergie, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění, kožní onemocnění) 9. Epileptický syndrom 10. Specifika práce s chronicky nemocnými 11. Klasifikace pohybových vad 12. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí 13. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dospělých (Sklerosis multiplex, Parkinsonova nemoc, mozečková heredoataxie, cévní mozková příhoda, mozková embolie, Friedrichova heredoataxie) 14. Dětská mozková obrna, etiologie, formy DMO, vliv na psychický vývoj 15. Infekční obrna (poliomyelitis), etiologie, průběh, důsledky 16. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů 17. Vady páteře skoliozy, kyfozy, charakteristika, léčba 18. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba 19. Degenerativní poškození pohybového aparátu (artritidy, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy, Bechtěrevova nemoc, aseptické kostní nekrózy) 20. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba 21. Specifika práce s tělesně postiženými 22. LMD , charakteristika, vliv na psychický vývoj 23. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení 24. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy 25. Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory)
Metody hodnocení
- aktivní účast - vypracování práce na dané téma - připouštěcí test ke zkoušce - ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.