SP4BP_ZSP2 Základy spec. pedagogiky 2 Somatopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
St 15:15–16:55 učebna 52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy speciální pedagogiky 4. Somatopedie SP4BK_ZSP4 a SPZKC_ZSP4, SP4RC_ZSP4, SP1BP_ZSP2, SP2BP_ZSP2, SP3BP_ZSP2 Předmět somatopedie. Etiologie, klasifikace a charakteristika jednotlivých pohybových vad. Možnosti nápravy. Metodiky, didaktiky. Systém speciálních zařízení pro péči o žáky s tělesným postižením. Prevence, integrace, poradenství.
Osnova
  • 1. Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým. 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru (jedlička, Bartoš, Chlup, Kábele). 3. Současný systém výchovy a vzdělávání tělesně postižených (rehabilitační stacionáře, speciální mateřská škola, speciální školství pro tělesně postižené základní a střední). 4. Integrace tělesně postižených do běžných typů dětských zařízení a škol, legislativa. 5. Systém poradenství v ČR (IPPP, SPC, PPP, SVP). 6. Organizace školy při zdravotnických zařízeních (rozsah a obsah vyučování, učební plány, osnovy, učebnice). 7. Význam a úkoly školy při nemocnici, ozdravovnách a dětských léčebnách, hodnocení, klasifikace žáků ve školách. 8. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, alergie, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění, kožní onemocnění). 9. Epileptický syndrom. 10. Specifika práce s chronicky nemocnými. 11. Klasifikace pohybových vad. 12. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí. 13. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dospělých (Sklerosis multiplex, Parkinsonova nemoc, mozečková heredoataxie, cévní mozková příhoda, mozková embolie, Friedrichova heredoataxie). 14. Dětská mozková obrna, etiologie, formy DMO, vliv na psychický vývoj. 15. Infekční obrna (poliomyelitis), etiologie, průběh, důsledky. 16. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů. 17. Vady páteře skoliozy, kyfozy, charakteristika, léčba. 18. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba. 19. Degenerativní poškození pohybového aparátu (artritidy, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy, Bechtěrevova nemoc, aseptické kostní nekrózy). 20. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba. 21. Specifika práce s tělesně postiženými. 22. LMD , charakteristika, vliv na psychický vývoj. 23. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení. 24. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy. 25. Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory).
Literatura
  • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-135-5.
  • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-69-9.
  • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
Metody hodnocení
zkouska, aktivní účast, vypracování seminární práce
Informace učitele
Upřesňující informace (akualizovaný seznam literatury, okruhy atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.