SP4MK_S4a1 Specializace 4a1 Logopedie a surdopedie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
40 hodin. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Předpoklady
absolvování specializace logopedie a specializace surdopedie v rámci bakalářského studia; bakalářská státní závěrečná zkouška z logopedie a surdopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu se bude student orientovat: v možnostech péče o osoby s narušenou komunikační schopností; osvojí si poznatky o etilogii, klasifikaci, diagnostice a terapii jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, poruchy sluchu, klasifikace sluchových vad, prevence, historický vývoj péče o sluchově postižené, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchových vad.
Osnova
 • Logopedie, koncepce oboru logopedie, mezioborová spolupráce; proces lidské komunikace,verbální, neverbální komunikace; ontogeneze dětské řeči, psychologické a společenské faktory vývoje řeči; přístroje a pomůcky užívané v logopedické praxi; pojetí, klasifikace, sypmtomatologie, diagnostika a terapie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti; přístroje a pomůcky užívané v logopedické praxi. Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, poruchy sluchu, klasifikace sluchových vad, prevence, historický vývoj péče o sluchově postižené, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchových vad
Literatura
 • MACUROVÁ, Alena. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 77 s. ISBN 9788087153055. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 127-141. ISBN 80-7315-120-0. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK a Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk :výukový CD-ROM. 2. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. 2 CD-ROM +. ISBN 8024411148. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
 • Klinická logopedie. Edited by Eva Škodová - Ivan Jedlička. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 612 s., ob. ISBN 80-7178-546-6. info
 • MACUROVÁ, Alena, Andrea HUDÁKOVÁ a Markéta OTHOVÁ. Rozumíme česky : učebnice pro neslyšící. Vyd. 1. Praha: DIVUS, 2003. 168 s. ISBN 8086792145. info
 • POLOMISOVÁ, Markéta [absolvent PDF. Problematika afázie. 1999. 103 s. info
 • MIMROVÁ, Milada. Afázie :soubor cvičných textů pro reedukaci afázie. Praha: Triton, 1998. ca 50 s. ISBN 80-85875-81-0. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie. Brno: Paido, 1998. 93 s. ISBN 8085931621. info
 • BULOVÁ, Alena. Surdopedie. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 81-97. ISBN 80-85931-65-6. info
 • KULIŠŤÁK, Petr. Afázie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1997. 229 s. ISBN 80-85875-38-1. info
 • PULDA, Miloš. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 143 s. ISBN 8021004762. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
Výukové metody
konzultace, diskuse ve třídě, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (40 otázek, podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 30 správných odpovědí); ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu SZZ ze specializace Logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.