SP4MP_RALS Specializace: L+S Poradenství v logopedii a surdopedii

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
St 13:15–16:55 učebna 52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student ovládat problematiku: systém poradenství, výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, personální obsazení, standardy činnosti, střediska výchovné péče, institut pedagogicko-psychologického poradenství, poradenství pro rodiče a postižené dětí v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence, poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance, legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Osnova
  • Systém poradenství: výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, institut pedagogicko-psychologického poradenství. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a postižené dětí v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Literatura
  • Spe
  • Raná péče : analýza situace v Evropě : klíčové aspekty a dopručení : souhrnná zpráva. Edited by Victoria Soriano. [Brusel]: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2005. 53 s. ISBN 8791500583. info
  • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
  • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
  • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, roč. 12, č. 2, s. 98-101. ISSN 1211-2720. info
  • VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami. In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999. s. 6-14. info
  • Raná péče u dětí se zdravotním postižením : kapitoly 9, 10, 11, 12, 13. Translated by Rudolf Volejník, Edited by Anna Berná. [Praha]: Středisko rané péče, 1997. 117 s. info
  • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
Metody hodnocení
semináře, test, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.