SP4MP_RALS Specialization: Counselling Speech Therapy and Teaching the Hearing Impaired

Faculty of Education
Spring 2009
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Timetable
Wed 13:15–16:55 učebna 52
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The student will know problematics of: the counseling system in the Czech Republic, educational counselor, special educational centers, pedagogical – psychological counseling centers, personal, standards of activities, centers of the educational care, institution of the pedagogical – psychological counseling, counseling and early intervention, centers of early intervention, counseling in the health system, speech therapy ambulance, legislative.
Syllabus
 • Counseling system: educational counselor, special educational centers, pedagogical psychological counseling centers, centers of the educational care, institution of the pedagogical psychological counseling. Personal, standards of activities. Early intervention, centers of early intervention. Counseling in the health system, speech therapy ambulance. Legislative.
Literature
 • Spe
 • Raná péče : analýza situace v Evropě : klíčové aspekty a dopručení : souhrnná zpráva. Edited by Victoria Soriano. [Brusel]: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2005. 53 s. ISBN 8791500583. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální (Integrative special education. Integration of school and social.). 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska (Erly Intervention from the Perspective of Speech Therapy). Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, vol. 12, No 2, p. 98-101. ISSN 1211-2720. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami (Early care for children with comunication problem). In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999. p. 6-14. info
 • Raná péče u dětí se zdravotním postižením : kapitoly 9, 10, 11, 12, 13. Translated by Rudolf Volejník, Edited by Anna Berná. [Praha]: Středisko rané péče, 1997. 117 s. info
 • KUDELOVÁ, Ivana and Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
Assessment methods
seminar, test,credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2009/SP4MP_RALS