SPDA002 Methodology 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
At the end of the course the student will be acknowledged with basic principles of qualitative and quantitative research, their techniques and main objectives for the use of these techniques in students own researches.
Výstupy z učení
A successful graduate is able to:
• Gain the relevant information about methodology and understand the methodology approaches which are used mostly used in the field of special education
• Make full use of the knowledge for their own dissertation project
Osnova
 • Research methods
  Quantitative research
  Qualitative research
  Hypothesis
  The use of hypothesis and research questions in research
  Stages of research
  Types of research
Literatura
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
 • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
Výukové metody
Seminar, project consultation.
Metody hodnocení
Oral exam 70% of correct answers needed to pass. Defence of a research project.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Další informace upřesní vedoucí disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.