SPDC003 Philosophy of Education

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: thinking about deeper questions of education, mainly about the connexion between education and topical problems and to make positive attitude to the personality of teacher.
Learning outcomes
A successful graduate is able to:
• Apply rich knowledge of philosophy of training, sociology and education
• Use and realise the knowledge in education of persons with special needs
• Reflect the information about the science system and its development along with the research problems according to pedagogy and related areas
• Combine the knowledge of philosophy of training with the knowledge of pedagogy, psychology and special education
Syllabus
 • 1. Philosophical issues of education first
  2. Philosophy of Education and Educator
  3. Philosophy of education and the general
  4. The concept of paradigms
  Understanding fifth myths
  6. Development of the history of philosophy of education - conception of man and education
  7. Antiquity (Socrates, Plato, Aristotle)
  8. Medieval (Aurelius Augustine, Thomas Aquinas)
  9. Modern Age (R. Descartes)
  10.Philosophical Foundations of Education at J. A. Comenius
  11. Contemporary world and Education
  12. knowledge - not theory / education (K. P. Liessmann)
Literature
  required literature
 • STARK, Stanislav. Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 8073800128. info
 • PROKEŠOVÁ, Miriam. Filosofie výchovy. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. 105 s. ISBN 8070426934. info
 • STARK, Stanislav, Nikolaj DEMJANČUK and Dagmar DEMJANČUKOVÁ. Kapitoly z filosofie výchovy. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 183 s. ISBN 8086473562. info
 • PALOUŠ, Radim. Dopisy dnešnímu kmotřenci. Brno: Cesta, 2001. 129 s. ISBN 80-7295-024-X. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
 • PATOČKA, Jan. Filosofie výchovy. Edited by Radim Palouš. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 65 s. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. Translated by Ivan Ozarčuk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 80-7113-169-5. info
 • PALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy : (východiska fundamentální agogiky). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 119 s. ISBN 8004253903. info
  recommended literature
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 9788024616506. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Jeden z problémů etické orientace na základní škole (One of problems of ethical orientation in primary school). In Orientace české základní školy. první. Brno: MU,Centrum pedagogického výzkumu PedF, 2005. p. 54-59, 6 pp. ISBN 80-210-3870-5. URL info
 • RYBÁŘ, Radovan. Hledání zdravé rovnováhy pro tvořivé a odpovědné učitelství (Quest for the healthly balance for a creative and responsible teaching profession). In Učitelství a zdraví 5. PdF MU Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela Brno, 2003. p. 301-311, 8 pp. ISBN 80-86669-02-5. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 201 s. ISBN 8024600765. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. O škole a vzdělání. Edited by Josef Cach. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 135 s. ISBN 800425554X. info
Teaching methods
consultation
Assessment methods
Seminar work, or oral colloquium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Teacher's information
http://ped.muni.cz/wsedu
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SPDC003