SPDC009 Dissertation Preparation 1-8

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: searching special literature;
scheduling and realization research;
evaluation and delivery of opinion scientific piece of knowledge female former Dissertation thesis.
The aim of the course is to keep students to study issues related to dissertation and to translate the results into the dissertation. It fulfills the function of control, it allows supervisors to evaluate how student progress with the dissertation.
Learning outcomes
The supervisor provides the evaluation of the certain parts of the dissertation theses
• Formulate thesis of the dissertation or rigorous theses which substitutes for the formulation of the thesis
• Be able to make a full use of theory of special education concerning the formulation of theoretical part of the dissertation theses
• Reflect the educational practice in the dissertation theses
• Be able to fully use and apply information from the methodology in processing the research project of the dissertation theses – be able to define recommendation for special educational theory and practice
Syllabus
 • The basic workconception:
  warp Dissertation thesis, workstudy special literature;
  literature scheduling;
  researchrealization and researchevaluation;
  conjecturesdelivery of opinion results by the help of Dissertation thesis.
  This subject is linked to the methodological and optional subjects, which are connected with the dissertation. The specific content of the course content provides the supervisor.
Literature
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • JANÍK, Tomáš and Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy (Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-12, 12 pp. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference (Where does the European Educational Research and its Foremost Conferences head For?). In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 161-163, 3 pp. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol (Pedagogical research by teachers of elementary and secondary schools). In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: ČAPV a Ústav ped. věd FF MU, 1997. p. 98-101. ISBN 80-7204-083-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum (Qualitative pedagogical research). In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
Consultation, handover Dissertation thesis,credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: individuálně.
Teacher's information
http://www.ped.muni.cz/wsedu
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SPDC009