SPKRC_SPLS Speciálně pedagogická diagnostika logopedická a surdopedická

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/8. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o diagnostice narušené komunikační schopnosti, o diagnostice sluchových poruch. Student zvládne problematiku speciálně pedagogické diagnostiky v oblasti logopedie a surdopedie, metody diagnostiky jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti zejména v dětském věku, na diagnostické metody a techniky u sluchového postižení.
Osnova
 • Metody logopedické diagnostiky. Metody diagnostiky sluchového postižení. Mezioborová spolupráce. Pomůcky a přístroje, testy a metody užívané při vyšetření.
Literatura
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2007. iv, 212. ISBN 9788025118290. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. 125 s. : i. info
 • LEJSKA, Mojmír, Zdeněk KABELKA a Radan HAVLÍK. Diagnostika a léčba těžce sluchově postižených nejmenších dětí. Otolaryng a Phoniatr /Prague/, 2002, roč. 51, č. 2, s. 100-108. info
 • MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. 92 s. ISBN 8085931869. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
 • MOJŽÍŠEK, Lubomír, Lili MONATOVÁ a Miroslav KOŘÍNEK. Teoretické otázky pedagogické diagnostiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 161 s. info
Metody hodnocení
1.Zpracování případové studie dítěte s narušeným vývojem řeči. 2.Zpracování případové studie dítěte se sluchovým postižením. Předmět je ukončen testem a ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2009/SPKRC_SPLS