SPLBK_KODP Komunikace osob s duálním smyslovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0/20. 20 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice duálního smyslového postižení – hluchoslepoty. Pozornost bude věnována především rozvoji komunikačních kompetencí u jedinců s hluchoslepotou. Výuka bude zaměřena prakticky (např. Lormova abeceda, daktylografie, taktilní forma znakového jazyka).
Osnova
  • Možnosti poradenství u jedinců s hluchoslepotou, výchova a vzdělávání jedinců s hluchoslepotou, kompenzační pomůcky, komunikační systémy u těchto osob, praktické osvojení Lormovy abecedy a daktylografie.
Literatura
  • LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 140 s. ISBN 8024411547. info
Metody hodnocení
Vypracování seminární práce v rozsahu 3-5 stran formátu A4. Písemný test, ústní zkouška a praktická zkouška z Lormovy abecedy a daktylografie.
Informace učitele
Doporučená literatura: CARDINAUX, V., - CARDINAUX, H., LÖWE, A. (1999): Ujměte se mě. Výchova hluchoslepých dětí. Praha: Scientia. HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9 KOWALIK, S., BAŃKA, A. (2000): Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Praha: Wagner Press. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia, 2001. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. SOURALOVÁ, E., LANGER, J. HORÁKOVÁ R., RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ, A. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, základní zásoba znaků. Výukový CD-ROM, 1. část, Praha: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2006 ŠTĚRBOVÁ, D. a kol. (2005): Hluchoslepota, lidé s ní a kolem ní. Olomouc: Univerzita Palackého. Úprava prostředí pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých. Olomouc: UP Hypertextové odkazy: www.braillnet.cz   www.lorm.cz www.sons.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.