SPLBP_PX2 Odborná praxe souvislá 2

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
2 týdny praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Asistování ve výuce; logopedická intervence u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností; intervence u sluchově postižených;
Osnova
  • Cílené pozorování žáka; strukturované pozorování, záznam; návrhy intervence
Literatura
  • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 93 s. ISBN 8085931737. info
Výukové metody
odborná praxe
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Podmínky: vedení deníku praxe; potvrzení protokolu o praxi; cílené pozorování žáka s narušenou komunikační schopností, žáka se sluchovým postižením (zvoleného dle vlastního výběru); případová studie zaměřená na komunikační schopnosti žáka;
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.