SPM_VPx3 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/1. praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Zetochová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• prohlubování profesních kompetencí ve spolupráci s mentorem • postupné získávání nezávislosti na mentorovi, samostatná příprava a vedení vyučovací hodiny • prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností, • kooperativní a individuální plánování a realizace výuky jazyka • vytvoření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce
Osnova
  • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta učitele zadané mentorem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací) • vedení pedagogického deníku – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 3 • plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 3 • náslechy (10 hodin), vlastní výuka (20 hodin)
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. In Pedagogická ecyklopedie. První vydání. Praha: Portál, 2009. s. 419-423, 5 s. Pedagogická teorie 10. ISBN 978-80-7367-546-2. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
Výukové metody
- hospitace, individuální reflexe
Metody hodnocení
• pravidelná docházka do školy, na níž student praktikuje, • odevzdání splněného portfoliového úkolu a pedagogického deníku, • přípravy na hodiny, reflexe, sebehodnocení s návrhy na další rozvoj
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=923
Udělení zápočtu je podmíněno řádným zápisem do předmětu v IS a řádným přihlášením ke konkrétní škole v IS. Praxe je třeba vykonat na některé ze škol nebo v příslušných organizacích v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat v Brně. Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe. Volba školy/zařízení musí být v souladu se zvolenou specializací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zapisují studenti přijatí od semestru podzim 2013, studenti přijatí dříve si zapisují předmět Výuková praxe 3.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2016/SPM_VPx3