SPp012 Snoezelen

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp012/01: St 8:00–9:50 učebna 19a, D. Zámečníková
Předpoklady
Pro uznání předmětu absolvuje student plánované semináře, dále vypracuje seminární práci (viz pokyny níže).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/12, pouze zareg.: 1/12
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti využívání konceptu snoezelen u osob se zdravotním postižením. Na konci tohoto semináře bude student schopen porozumět vybraným postupům práce při realizaci snoezelenu v edukačním procesu a bude zvládat základní stimulační techniky u jednců se zdravotním postižením.
Výstupy z učení
Očekávaní výstupy: * student se orientuje ve vybavení snoezelenu * zná, k čemu jsou jednotlivé pomůcky určeny * zná vybrané postupy při realizaci snoezelenu v edukačním procesu * ovládá základní stimulační techniky u žáků se zdravotním postižením
Osnova
  • 1. Stručná charakteristika,historie snoezelenu 2. Východiska, cíle a význam snoezelenu 3. Výběr a výklad základních pomůcek snoezelenu 4. Další pomůcky (měkký nábytek, volba barvy místnosti atd.) 5. Organizace, struktura, dokumentace 6. Metodické jednotky, zásady 7. Využití konceptu bazální stimulace 8. Polohování 9. Podpora vestibulárního vnímání 10. Snoezelen jako podpůrná edukační metoda 11. Snoezelen jako volnočasová aktivita
Literatura
    doporučená literatura
  • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5. info
  • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0. info
  • VÍTKOVÁ, Marie. Metoda bazální stimulace pro jedince s těžším mentálním postižením a s více vadami. In Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. vyd. Brno: Paido, Brno, 2001. s. 74-80. ISBN 80-7315-010-7. info
  • Pagliano Paul: The multisenzory handbook: A guide for children and adults with sensory learning disbilities
  • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, Vanda. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 111-121, 11 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-904464-0-3. info
Výukové metody
seminář, interaktivní spolupráce, individuální exkurze, náslechy, samostudium, rozhovor.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě absolvování plánovaných seminářů a odevzdání seminární práce v rozsahu 2 - 3 normostran (případová studie, úvaha, rešerše, anketa, rozhovor). Práce bude obsahovat 1 téma z níž uvedených: - jednu případovou studii, vztahující se k aplikaci snoezelenu u žáka s tělesným postižením - student může zpracovat úvahu na téma snoezelen - vypracovat rešerši z odborných knih, časopisů - zpracovat anketu nebo rozhovor na téma snoezelen (viz informace učitele). Pro studenty psychopedie: aplikace snoezelenu u žáka s mentálním postižením Studenti představí vlastní návrh práce ve snoezelenu.
Informace učitele
Upřesnění k výuce bude vždy poskytnuto vyučujícím na začátku semestru (somatopedie, více vad - Opatřilová, Zámečníková). Student má možnost výběru tvorby: - případová studie - úvaha - rešerže - anketa - rozhovor Pro studenty psychopedie: dr.Chaloupková, doc. Pipeková
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp012