SPp205 Inkluzivní vzdělávání jedinců/žáků s poruchami chování

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Segeťová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp205/01: Čt 16:00–19:50 učebna 55, P. Segeťová, V. Vojtová
Předpoklady
státní BK zkouška z etopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s historicko/teoretickými koncepty v přístupech ke vzdělávání a intervenci dětí s poruchami/problémy emocí nebo chování. Studenti budou podporováni v orientaci na současné pojetí v mezinárodním a mezioborovém kontextu. Zvláštní pozornost bude věnována inkluzivním konotacím obsahů. Součástí předmětu je v kontextu inkluzivních přístupů vytvořit v týmech projekt pro cílenou intervenci.
Osnova
 • Historické přístupy k problematice poruch emocí a chování Speciálně pedagogický přístup, integrativní přístup, inkluzivní přístup Inkluzivní přístupy k pojetí dítěte s poruchou chování Resilience, sociokulturní teorie Vygotski jako zdroj informované intervence Zdroje informované intervence na systémové úrovni Zdroje informované intervence na individuální úrovni Podmínky pro vytváření projektu, vytváření týmu projektu, téma, struktura, prezentace rámce projektu – struktura viz studijní materiály
Literatura
  povinná literatura
 • MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 220 stran. ISBN 9788026208747. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • MAREŠ, Jiří. Posttraumatický rozvoj člověka. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 198 s. ISBN 9788024730073. info
 • VRTIŠKA, Jan. Projekty ve třídě, projekty ve škole : environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v praxi. 1. vyd. Praha: Lumen Vitale - Centrum vzdělávání, 2010. [36] s. ISBN 9788090486287. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2009. s. 21-38, 17 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
 • Dítě v nesnázích :prevence, příčiny, terapie. Edited by Julian Elliot - Maurice Place. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 206 s. ISBN 80-247-0182-0. info
Výukové metody
Seminář, seminární práce a zpracování projektu pro aktivitu a) vyrovnávací příležitost, b) podporující příležitost pro cílovou skupinu žáků. Práce ve studentských týmech. Prezentace projektů - zpětná vazba k projektům ostatních skupin.
Metody hodnocení
Prezentace projektu - zpětná vazba k projektu jiné skupiny - písemná forma. Seminární práce dle zadání ve výuce. 60:40
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti specializace etopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SPp205