SPp208 Metodologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp208/01: každé liché úterý 9:00–10:50 učebna 35, L. Jarkovská, L. Slepičková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student seznámen se zásadami kvalitativního a kvantitativního výzkumu, základními technikami a pravidly jejich užití při vlastním výzkumu. Porozumí základním principům indukce a dedukce a základním konceptům vědeckého výzkumu, jako je teorie, operacionalizace, hypotézy, reliabilita, validita, reprezentativita. Osvojí si schopnost naplánovat vlastní výzkum, navrhnout adekvátní metodologický postup, zkonstruovat výzkumné nástroje a posoudit jejich aplikovatelnost a diskutovat o překážkách, které je při realizaci výzkumu mohou potkat.
Osnova
  • Věda jako způsob poznávání světa, sociální vs. přírodní vědy, korelace, kauzalita Logika kvantitativního výzkumu Logika kvalitativního výzkumu Hypotéza, výběr vzorku, validita a reliabilita výzkumu Od výzkumné otázky k hypotéze Fáze výzkumu Typy výzkumu Dotazník a rozhovor jako nstároje sběru dat Základní tradice kvalitativního výzkumu Práce v terénu, terénní poznámky, vztah s informanty, analýza dat v kvalitativním výzkumu Etické aspekty výzkumu
Literatura
  • KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Translated by Marie Černá. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 151 stran. ISBN 9788074190339. info
  • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
Výukové metody
přednáška- teoretická příprava v oblasti metodologie, semestrální projekt návrhu plánu výzkumu,
Metody hodnocení
průběžné úkoly (5 úkolu vypracovávaných v průběhu semestru a hodnocených 0-7 body), zkouška (písemný test hodnocený 0-35 body) nebo hodnocený výzkumný projekt (návrh plánu výzkumu hodnocený 0-35 body) - dle preferencí studentů. Celkem je nutné získat 50 ze 70 bodů. Bližší informace ve Studijních materiálech předmětu v IS/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SPp208