SPp212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp212/01: Po 12:00–13:50 učebna 52, K. Červenka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je informovaný přístup k prevenci a intervenci šikany ve školním prostředí. Předmět se zaměřuje zejména na fenomény jako je šikana ve školních kolektivech, kyberšikana a domácí násilí/násilí ve vztazích.
Očekávané výstupy:  student má informovaný přístup k prevenci a intervenci šikany ve školním prostředí;  zná fenomény jako je šikana ve školních kolektivech, kyberšikana a domácí násilí/násilí ve vztazích.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • Agresivita a agrese (dispozice x projev). Typy a formy agrese. Teorie agresivity a agrese.
 • Individuální, biografické a sociální faktory.
 • Agresivní chování z hlediska vývojových stádií dítěte. Edukační kontext.
 • Vrstevnické vztah a agresivní chování, sociální opora a sociální sítě, rodina, školní kolektiv.
 • Šikana a kyberšikana - vývoj šikany, znaky, formy, možnosti včasné identifikace (sociometrie).
 • Možnosti řešení šikany/kyberšikany - prevence, intervence a rehabilitace (invidiuální, skupinová úroveň).
 • Práce s obětí, s agresorem, s třídním kolektivem.
 • Domácí násilí a násilí ve vztazích. Oběti a pachatelé domácího násilí.
 • Odpovědnost pedagoga, školy, včasná intervence.
 • Legislativa a oficiální dokumenty.
Literatura
 • Kotková, M. (2014) Domácí násilí v kontextu rodiny a práce. 1 vyd. Brno: Spondea
 • Renda, J., Vassallo, S., Edwards, B. (2011) Bullying in early adolescence and its association with anti-social behaviour , criminality and violence 6 and 10 years later. In: Criminal Behaviour and Mental Health. Vol. 21, pp. 117–127. DOI 10.1002/cbm
 • Smith, P. K, Bullying in schools. In: Monks, C., Claire, P. and Coyne, I. (eds.), (2011) Bullying in different contexts. 65 1. New York: Cambridge Univeristy Press.
 • Zimbardo, P. G. (2008) The Lucifer effect: understanding how good people turn evil (Random House trade pbk. ed.). New York: Random House Trade Paperbacks.
 • MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada, 2015. 190 stran. ISBN 9788024753096. info
 • ROGERS, Vanessa. Kyberšikana : pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Translated by Ondřej Vágner. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 97 s. ISBN 9788073679842. info
 • Minimalizace šikany : praktické rady pro rodiče. Edited by Kateřina Vágnerová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679125. info
 • KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 332 s. ISBN 9788073678715. info
 • ŘÍČAN, Pavel a Pavlína JANOŠOVÁ. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 155 s. ISBN 9788024729916. info
 • HERZOG, Rupert. Násilí není řešení : prevence násilí a management konfliktu ve školách. 1. vyd. v českém jazyce. Plzeň: Fraus, 2009. 120 s. ISBN 9788072388509. info
 • KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 256 s. ISBN 8073670143. info
 • BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 197 s. ISBN 8086642089. info
 • ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. 204 s. ISBN 80-902614. info
Výukové metody
Seminář. Individuální studium literatury a písemné reflexe textů. Příprava a vedení diskusí o studovaných textech. Příprava a realizace skupinové aktivity zaměřené na strategie předcházení a intervenci šikany.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Recenze jedné z vybraných knih (rozsah 2 normostrany). Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti všech specializací kromě více vad a oftalmopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp212