SPp227 Statistika

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 21. 2. 15:00–16:50 učebna 32, Čt 28. 2. 15:00–16:50 učebna 32, Čt 7. 3. 15:00–16:50 učebna 32, Čt 14. 3. 15:00–16:50 učebna 32, Čt 21. 3. 15:00–16:50 učebna 32, Čt 28. 3. 15:00–16:50 učebna 32
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPp227/01: Čt 4. 4. 15:00–16:50 učebna 28, K. Pančocha
SPp227/02: Čt 11. 4. 15:00–16:50 učebna 28, K. Pančocha
SPp227/03: Čt 9. 5. 15:00–16:50 učebna 28, K. Pančocha
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
- Definovat základní statistické pojmy;
- Překódovat data do elektronické podoby;
- Stanovit míry centrální tendence a variability;
- Spočítat základní statistiky;
Osnova
 • 1. Základní pojmy ve statistice. Elementární zpracování dát a jejich vyhodnocení. Statistický soubor, statistická jednotka.
 • 2. Míry centrální tendence (průměr, medián, modus) a míry rozptylu (variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka).
 • 3. Normální rozdělení, pravděpodobnost, korelační analýza.
Literatura
  povinná literatura
 • CHRÁSKA, Miroslav. 2007. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
 • MAREŠ, P., L. RABUŠIC a P. SOUKUP. 2015. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
  doporučená literatura
 • HUFF, Darrell. Jan lhát se statistikou. Edited by Eva Zamrazilová. Vyd. 1. Praha: Brána, 2013. 189 s. ISBN 9788072436231.
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů.
Metody hodnocení
Dva krátké průběžné testy, závěrečný písemný test, který bude obsahovat úlohy teoretického i praktického charakteru. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit test minimálně na 50 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp227