SPp506 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp506/01: St 8:00–9:50 učebna 34, B. Chleboradová
Předpoklady
Intaktní komunikační schopnost - studentkám a studentům je udělen souhlas se zápisem na základě předložení aktuální zprávy od klinického logopeda/foniatra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student/ka získá teoretické znalosti z oblasti poradenství, diagnostiky a terapie jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti; má prohloubené znalosti o intervenci u specificky narušeného vývoje řeči u dětí, dysartrie vývojové i dysartrie získané, afázie. Student/ka má prohloubené znalosti pojmů a metod z oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností; umí získané vědomosti použít při edukaci žáků s narušenou komunikační schopností.
Výstupy z učení
Student/ka se po ukončení předmětu: - orientuje ve vymezení diskutovaných forem narušené komunikační schopnosti - má přehled o diagnostických a terapeutických postupech - má přehled o aktuální odborné literatuře a dalších zdrojích v naší praxi, v zahraniční dle výběru.
Osnova
 • Základní pojmy: logopedická intervence, tři úrovně logopedické intervence (diagnostika, terapie, prevence); terapie narušeného vývoje řeči, terapie vývojové dysfázie; terapie afázie, dysartrie; terapeutické strategie; vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností.
Literatura
  povinná literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 116 s. ISBN 9788021044630. info
  doporučená literatura
 • FRANKE, Ulrike. Arbeitsbuch Aphasie. 7., bearb. Aufl. München: Urban & Fischer, 2011. xiii, 202. ISBN 9783437444661. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • VITÁSKOVÁ, Kateřina a Alžběta PEUTELSCHMIEDOVÁ. Logopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 182 s. ISBN 8024410885. info
 • KULIŠŤÁK, Petr. Afázie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1997. 229 s. ISBN 8085875381. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
  neurčeno
 • KANNENGIESER, Simone. Sprachentwicklungsstörungen : Grundlagen, Diagnostik und Therapie. 2. Aufl. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2012. X, 477. ISBN 9783437483516. info
 • KAHN, Alice. Craniofacial anomalies : a beginner's guide for speech-language pathologists. New York: Delmar Cengage Learning, 2000. ix, 284. ISBN 9781565939875. info
Výukové metody
konzultace, diskuze, domácí příprava, seminární práce/prezentace
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné dosáhnout minimálně 75 % správných odpovědí); ústní zkouška
Informace učitele
Další tituly odborné literatury a zdroje budou doporučeny v semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp506