SPp508 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp508/01: Po 18. 2. 14:00–17:50 učebna 5, Po 25. 2. 14:00–17:50 učebna 5, Po 4. 3. 14:00–17:50 učebna 5, Po 11. 3. 14:00–17:50 učebna 5, Po 18. 3. 14:00–17:50 učebna 5, Po 25. 3. 14:00–17:50 učebna 5, Po 1. 4. 14:00–17:50 učebna 5, Po 8. 4. 14:00–17:50 učebna 5, Po 15. 4. 14:00–17:50 učebna 5, Po 6. 5. 14:00–17:50 učebna 5, V. Vojtová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit kompetence studentů pro informované přístupy ke vzdělávání dětí a žáků v riziku poruchy chování se zaměřením na školní prostředí. Studenti budou vedeni k aplikaci postupů pro podporu, posilování a provázení cílové skupiny dětí v edukačních procesech na systémové úrovni školy a třídy. Studenti se naučí diagnostikovat specifické edukační potřeby cílové skupiny žáků, nastavit cíle intervence, zpracovávat intervenční smlouvy.
Osnova
 • 1.Etopedie v kontextu inkluzní teorie a praxe a přístupu ke vzdělávání a vzdělanosti cílové skupiny. 2. Specifické edukační potřeby dětí s PCH/Typologie osobnosti/Vývojová specifika jako základ diagnostiky 3. Edukační potřeby cílové skupiny jako zdroj intervenční práce speciálního pedagoga. 4. Porucha chování jako dynamický fenomén – vertikální, horizontální úroveň 5. Sociální vyloučení a rizika pro vývoj chování, Neúspěch v učení jako riziko. Chudoba jako riziko. 6. Intervence 3P v prostředí školní třídy 7. Systémové prvky a procesy pro podporu iluzivního prostředí školy ve vztahu k žákům v riziku poruchy chování, riziko vyloučení ze vzdělávání. 8. Resilienční prostředí a procesy, copingové strategie. 9. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání cílové skupiny žáků. 10. Projektová práce – strategie postupu. 11. Ústavní výchova 12. Osm přístupů k chování - integrativní přístup.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 8071788880. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. Praha: Triton, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7387-436-0. info
 • BENDL, Stanislav. Školní kázeň v teorii a praxi : učebnice pro studenty učitelství. 1. vydání. Praha: Triton, 2011. 202 stran. ISBN 9788073874322. info
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
Výukové metody
Semináře, diskuze, projekt, stáž, nekontaktní výuka, samostudium.
Metody hodnocení
Seminární práce, projekt a jeho prezentace, závěrečná práce. Závěrečné hodnocení: 40:20:40
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti etopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp508