SPp512 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp512/01: Po 8:00–9:50 učebna 10, L. Doležalová, R. Horáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student se po úspěšném ukončení tohoto předmětu bude bezpečně orientovat v problematice komunikačních forem osob se sluchovým postižením. Bude ovládat vizuálně motorické komunikační systémy jako je český znakový jazyk a prstová abeceda. Požadavky budou upřesněny na začátku semestru.
Osnova
 • Po ukončení předmětu by student měl být schopen orientovat se v následujících pojmech: sociolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace osob se sluchovým postižením, postavení znakového jazyka ve společenství neslyšících, znaky přirozeného jazyka, foneticko fonologická stavba znakového jazyka. Po úspěšném absolvování předmětu bude student rovněž chápat problematiku tlumočení znakového jazyka a bude znát etický kodex tlumočníka znakového jazyka. Studenti budou informováni o komunikačních formách osob s hluchoslepotou.
Literatura
  povinná literatura
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
  neurčeno
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Hluchoslepota. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al.. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 157-173, 17 s. ISBN 978-80-7315-237-6. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 103 stran. ISBN 8024414333. info
 • TITZL, Boris. Hluchoslepota a doteková abeceda. Speciální pedagogika., Praha: UK - Pedagogická fakulta Praha, 1994, roč. 5, č.3, s. 17-20. info
Výukové metody
Semináře, diskuze, konzultace.
Metody hodnocení
Písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75% správných odpovědí) a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp512