SPk006 Logopedická prevence

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Uhrová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování základů logopedie, určeno pro studentky a studenty, kteří nemají zvolenou specializaci logopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude studentka/student znát podmínky správného vývoje řeči. Bude se také orientovat v problematice výběru a zařazení přípravných a průpravných cvičení nezbytných pro správnou výslovnost.
Výstupy z učení
Přehled o dechových a fonačních cvičeních, cvičeních na rozvoj motoriky, fonematického sluchu, zrakového vnímání. Přehled o prevenci hlasových poruch.
Osnova
 • Podmínky pro správný vývoj řeči, předcházení narušené komunikační schopnosti. Orientační vyšetření. Přípravná cvičení předcházející správné výslovnosti. Dechová a fonační cvičení, cvičení na rozvoj motoriky. Rozvíjení fonematického sluchu, zrakového vnímání. Vedení ke korektní výslovnosti, průpravná artikulační cvičení vyvození a procvičení jednotlivých hlásek. Prevence hlasových poruch.
Literatura
  povinná literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. 125 s. : i. info
  doporučená literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie. 2. přeprac. vyd. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 8085931885. info
 • DVOŘÁK, Josef. Slovní patlavost : verbální dyspraxie. Illustrated by Jarmila Nedbalová. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 1999. 123 s. ISBN 8090253601. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie. Brno: Paido, 1998. 93 s. ISBN 8085931621. info
 • FIALOVÁ, Ivana. Rozumíš mi? : logopedická cvičení a hry k odstraňování špatné výslovnosti. Illustrated by Edita Plicková. Praha: BLUG, 1998. 119 s. : i. ISBN 80-85635-81-X. info
Výukové metody
seminář, diskuze, prezentace studentek a studentů
Metody hodnocení
zpracování seminární práce, vytvoření a prezentace logopedické pomůcky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk006