SPk126 Research Methods in Special Education 1

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. M.Sc. (lecturer)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Supplier department: Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SPk126/OS01: Sat 18. 4. 8:00–13:50 učebna 30, Sat 2. 5. 8:00–13:50 učebna 30, L. Slepičková, H. Vaďurová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students will understand the principles of qualitative and quantitative research, basic techniques and rules for use in own research and will be able to use this information to create their own Bachelor's work. The students will be acquainted with fundamentals of ethics in research and publishing.
Learning outcomes
• The student has acquired basic information for independent writing of a scientific text;
• has been acquainted with research phases;
• has been introduced to basics of qualitative and quantitative research.
Syllabus
 • 1. Sience and approaches to definition: social vs. natural sciences 2. How to commence a research project: aims, research problems, research plan and its structure 3. Qualitative vs. quantitative research: differences, advantages and disadvantages 4. Quantitative research I.: hypothesis and operationalization, variables, causality vs. correlation, research sample 5. Quantitative research II.: methods of data gathering, unobtrusive data gathering methods 6. Qualitative research I: principles and traditions, embedded theory, ethnography, case study, data gathering 7. Qualitative research II.: analysis of qualitative data 8. Research ethics: informed consent, how to anonymize data, problems and issues in educational research 9. How to write a research paper: structure, information sources, citation 10. Project of bachelor thesis: guidelines of the Dean of the Faculty of Education MU, guidelines of the Department of Special Education
Literature
  required literature
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu (How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research). Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, vol. 23, No 4, p. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
  recommended literature
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
  not specified
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 254 stran. ISBN 9788073677787. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Teaching methods
theoretical methodological lecture (course)
Assessment methods
exam (written test) (80%), evaluation of self-study tasks throughout the term (20%)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=4803;kod=SP7BP_MTO1;furl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2009%2FSP7BP_MTO1%2F

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SPk126